ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 25.01.2023
Poznámka:
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Jaslovské Bohunice 360, Jaslovské Bohunice
Dátum: 13.02.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0090/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0004/2022/E-PP [PDF]
AB&B, s. r. o.
Einsteinova 19, Bratislava
Dátum: 24.01.2023
Poznámka:
BAMIPA, s.r.o.
Továrenská 1219, Bošany
Dátum: 13.02.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0089/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0045/2014/E-PP [PDF]
ENSTRA a. s.
Kálov 1, Žilina
Dátum: 24.01.2023
Poznámka:
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o.
Vajnorská ulica 135, Bratislava
Dátum: 13.02.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0088/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0035/2013/E-PP (PDF)
eGrid SK s.r.o.
Mostová 2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 24.01.2023
Poznámka:
Hotel Bystrička s.r.o.
Bystrička 152, Bystrička
Dátum: 10.02.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0087/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0009/2019/E-OZ (PDF)
PPKK distribúcia, s.r.o.
Kostolné Kračany 35 , Kostolné Kračany
Dátum: 24.01.2023
Poznámka:
LOJECT s.r.o.
Šoltésovej 2, Bratislava
Dátum: 02.03.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0086/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0201/2012/E-PP [PDF]
GGE distribúcia, a. s.
Robotnícka, Považská Bystrica
Dátum: 24.01.2023
Poznámka:
MVE Váh, s.r.o.
Ul. M. M. Hodžu 2075/2, Liptovský Mikuláš
Dátum: 10.02.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0085/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0115/2014/E-OZ (PDF)
TMC Servis s.r.o.
Alstrova 6061/129, Bratislava
Dátum: 24.01.2023
Poznámka:
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Matice slovenskej 10, Prievidza
Dátum: 06.02.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0084/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0032/2013/E-PP [PDF]
MEOPTIS, s.r.o.
J. Hagaru 9, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 24.01.2023
Poznámka:
UR P6 s. r. o.
Eisteinova 18, Bratislava
Dátum: 06.02.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0083/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0013/2015/E-PP [PDF]
KMF SLOVAKIA, s. r. o.
Jasovská 3183/39, Bratislava - mestská časť Petržalka
Dátum: 01.02.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0082/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0008/2015/E-PP (PDF)
KORD SIPOX a.s.
Partizánska 73, Bánovce nad Bebravou
Dátum: 01.02.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0081/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0057/2014/E-PP (PDF)
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 24.01.2023
Poznámka:
CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.
Štúrova 101, Svit
Dátum: 01.02.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0080/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0208/2012/E-PP [PDF]