TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o.
Robotnícka 2160, Považská Bystrica
Dátum: 06.04.2023
Poznámka:
TATRAVAGÓNKA, a.s.
Štefánikova 887/53, Poprad
Dátum: 14.03.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0106/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0031/2013/E-PP (PDF)
TATRAMAT, akciová spoločnosť
Hlavná 1416/28, Poprad
Dátum: 25.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0065/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0054/2014/E-PP [PDF]
TATRA SPC23, s. r. o.
Roveň 215, Podtureň
Dátum: 30.01.2023
Poznámka:
TATRA SPC23, s. r. o.
Roveň 215, Podtureň
Dátum: 28.02.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0099/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0007/2020/E-PP [PDF]
Tasto Lunghi Investment Corporation, s.r.o.
Štúrova 100, Marianka
Dátum: 25.09.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0179/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0432/2014/E-OZ (PDF)
Tarčík Anton - HOTEL LIPA
Sládkovičova 20, Bojnice
Dátum: 01.08.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0151/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1947/2014/E-OZ (PDF)
Szilvásy Ladislav
Budovateľská 27, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 05.05.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0013/2022/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1821/2014/E-OZ [PDF]
Sudeková Dagmar, MUDr.
Purpurová 1066/1, Žilina
Dátum: 28.06.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0020/2022/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 2203/2014/E-OZ (PDF)
Strojárenský vývoj s.r.o.
Brigádnická 1022/38, Bratislava - Devín
Dátum: 05.05.2017
Poznámka:
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 11.01.2019
Poznámka:
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 19.12.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0035/2018/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0006/2018/E [PDF]
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 27.12.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0033/2018/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0852/2014/E-OZ [PDF]
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 27.12.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0031/2018/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0880/2014/E-OZ [PDF]
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 27.12.2018
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 27.12.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0030/2018/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0851/2014/E-OZ [PDF]
Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 10.11.2023
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0200/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0200/2023/E-ZR
Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 18.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0200/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0002/2023/E-MR (PDF)
Stredoslovenská energetika Holding, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 19.02.2019
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0037/2018/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0219/2017/E [PDF]
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 06.10.2017
Poznámka: