3. KM, s.r.o.
Vŕbová 6, Bratislava
Dátum: 22.10.2013
Poznámka:
Priemyselný park Poprad, s.r.o.
Priemyselná 4947, Poprad - Matejovce
Dátum: 22.10.2013
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0034/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0034/2023/E-ZR
KSP, s.r.o.
Vajnorská 135, Bratislava
Dátum: 22.10.2013
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0088/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0088/2023/E-ZR
Mondi SCP, a.s.
Tatranská cesta 3, Ružomberok
Dátum: 21.10.2013
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0173/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0173/2023/E-ZR
TATRAVAGÓNKA, a.s.
Štefánikova 887/53, Poprad
Dátum: 21.10.2013
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0106/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0106/2023/E-ZR
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Matice slovenskej 10, Prievidza
Dátum: 21.10.2013
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0084/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0084/2023/E-ZR
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 18.10.2013
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0019/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0019/2023/E-ZR
TOP Development, a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 18.10.2013
Poznámka:
HTMAS s.r.o.
Matuškova 48, Vlkanová
Dátum: 27.09.2013
Poznámka:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Klemensova 8, Bratislava
Dátum: 16.09.2013
Poznámka:
EP GROUP s.r.o.
Hlinická 14, Myjava
Dátum: 28.08.2013
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0157/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0157/2023/E-ZR
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 27.08.2013
Poznámka:
MEOPTIS, s.r.o.
Lachová 37, Bratislava
Dátum: 20.08.2013
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0169/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0169/2023/E-ZR
Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s.
Kolkáreň 35, Podbrezová
Dátum: 16.08.2013
Poznámka:
VEGUM a. s.
Gumárenská 337, Dolné Vestenice
Dátum: 14.08.2013
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0124/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0124/2023/E-ZR
SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o.
Cukrovarská 726, Sereď
Dátum: 08.08.2013
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0023/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0023/2023/E-ZR
Energy Snina, a.s.
Strojárska 4435, Snina
Dátum: 05.08.2013
Poznámka:
Priemyselný park Štúrovo, a. s.
Továrenská 1, Štúrovo
Dátum: 05.08.2013
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0040/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0040/2023/E-ZR
GGE distribúcia, a. s.
Robotnícka, Považská Bystrica
Dátum: 02.08.2013
Poznámka:
EUROPA SC a.s.
Na Troskách 25, Banská Bystrica
Dátum: 31.07.2013
Poznámka: