22.10.2013
Priemyselný park Poprad, s.r.o., Priemyselná 4947, Poprad - Matejovce
, Zrušené rozhodnutím číslo 0034/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0034/2023/E-ZR