SolarLand 57, s. r. o.
Koceľova 18714/2A, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 23.11.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 31.8.2021
MTSK 1 s.r.o.
Moskovská 13, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 22.11.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 31.8.2021
MTSK 1 s.r.o.
Moskovská 13, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 22.11.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 31.8.2021
MTSK 1 s.r.o.
Moskovská 13, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 22.11.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 31.8.2021
MTSK 1 s.r.o.
Moskovská 13, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 22.11.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 31.8.2021
REALMARKT s.r.o.
Pod Velingom 257, Tvrdošín
Dátum: 15.11.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 31.8.2021
KM - EN, s.r.o.
Pod Velingom 257, Tvrdošín
Dátum: 15.11.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 31.8.2021
RUDANA s.r.o.
Krtíšska 295, Želovce
Dátum: 15.11.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 31.8.2021
BASIX spol. s r.o.
Pod Velingom 257, Tvrdošín
Dátum: 15.11.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 31.8.2021
FV power plant 4 s.r.o.
Lazovná 53, Banská Bystrica
Dátum: 10.11.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 31.8.2021
FV power plant 5 s.r.o.
Lazovná 53, Banská Bystrica
Dátum: 10.11.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 31.8.2021
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 08.11.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 24.9.2021
SUN4TECH 1, s. r. o.
Seberíniho 1, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 08.11.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 8.9.2021
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 08.11.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 5.10.2021
INŠTALATHERM s.r.o.
Duklianska 34, Bardejov
Dátum: 08.11.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 20.10.2021
Jaroslav Kmec
Pod Vinbargom 4114/24, Bardejov
Dátum: 08.11.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 1.11.2021
SLOVUNITED s. r. o.
Račianska 96, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 02.11.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 31.8.2021
EnergyCell, s. r. o.
Pri Zvonici 25, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 02.11.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 31.8.2021
EcoPlan 6 s.r.o.
Račianska 96, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 02.11.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 31.8.2021
Nawitas Development s.r.o.
Košická 5590/56, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 02.11.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 31.8.2021