RS-1, s.r.o.
Priemyselná 10, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 08.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 29.11.2021
EL-INSTA SLOVAKIA, s.r.o.
Priemyselná 10, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 08.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 29.11.2021
SPV ĽADOVO 1, s.r.o.
Piešťanská 8188/3, Trnava
Dátum: 02.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 31.8.2021
KBK-ENERGIA s.r.o.
Poľná 15, Brezno
Dátum: 02.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.8.2021
SPV ĽADOVO 1, s.r.o.
Piešťanská 8188/3, Trnava
Dátum: 02.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 31.8.2021
SPV ĽADOVO 1, s.r.o.
Piešťanská 8188/3, Trnava
Dátum: 02.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 31.8.2021
ENSTRA a. s.
Kálov 1, Žilina
Dátum: 02.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 19.10.2021
ENSTRA a. s.
Kálov 1, Žilina
Dátum: 02.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 19.10.2021
ENSTRA a. s.
Kálov 1, Žilina
Dátum: 02.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 19.10.2021
DCa THERM, a.s.
Štúrova 76/11, Dubnica nad Váhom
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 7.10.2021
ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 30.11.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 10.11.2021
SK Energy, s.r.o.
Račianska 153, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 29.11.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 22.11.2021
Veolia Energia Lučenec, a.s.
Ulica partizánska 1/1990, Lučenec
Dátum: 26.11.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 27.9.2021
NAVI SLOVAKIA spol. s.r.o.
Dlhá 52, Prievidza
Dátum: 26.11.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 31.8.2021
MV - ENERGY, s.r.o.
Dlhá 52, Prievidza
Dátum: 26.11.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 31.8.2021
FV power plant 2 s.r.o.
Matuškova 48, Vlkanová
Dátum: 25.11.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 31.8.2021
Forte Fortissimo s.r.o.
Kremnická 26, Bratislava - mestská časť Petržalka
Dátum: 24.11.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 25.10.2021
Jochim Lubomír, Ing.
Pri Majeri 595/6, Lozorno
Dátum: 24.11.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 25.10.2021
Forte Fortissimo s.r.o.
Kremnická 26, Bratislava - mestská časť Petržalka
Dátum: 24.11.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 25.10.2021
SolarLand Šíd, s. r. o.
Koceľova 18714/2A, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 23.11.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 31.8.2021