Róbert Plevka
Trstín 321, Trstín
Dátum: 25.01.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 17.1.2022
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 11.01.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 21.12.2021
ESCO Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 11.01.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 19.12.2021
PPKK distribúcia, s.r.o.
Kostolné Kračany 35 , Kostolné Kračany
Dátum: 31.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 28.12.2021
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 30.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 26.11.2021
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 30.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 1.12.2021
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 30.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 26.11.2021
ENVIROTERM s. r. o.
Pod Stráňou 868/37, Trstená
Dátum: 15.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 26.11.2021
ENVIROTERM s. r. o.
Pod Stráňou 868/37, Trstená
Dátum: 15.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 26.11.2021
ENVIROTERM s. r. o.
Pod Stráňou 868/37, Trstená
Dátum: 15.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 25.11.2021
ENVIROTERM s. r. o.
Pod Stráňou 868/37, Trstená
Dátum: 15.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 26.11.2021
PB Tau s. r. o.
Panenská 18, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 14.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 2.9.2021
AB Gama s. r. o.
Panenská 18, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 14.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 2.9.2021
JURAN energy, s.r.o.
Ďurďové 69, Ďurďové
Dátum: 13.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 25.11.2021
DCa THERM, a.s.
Štúrova 76/11, Dubnica nad Váhom
Dátum: 13.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 8.12.2021
ISTROCENTRUM s. r. o.
Mlynské nivy 16, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 13.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 9.12.2021
PPKK distribúcia, s.r.o.
Kostolné Kračany 35 , Kostolné Kračany
Dátum: 09.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 26.11.2021
Števanka Ondrej ZPMS ENEKO MVE lokalita Podlužany 226, s.r.o.
Parková 433, Kovarce
Dátum: 08.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 16.11.2021
RS-4, s. r. o.
Priemyselná 10, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 08.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 29.11.2021
RS-2, s.r.o.
Priemyselná 10, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 08.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 29.11.2021