FVE Senec, s.r.o.
Šebešťanová 253, Považská Bystrica
Dátum: 06.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 31.8.2021
SPV ĽADOVO 2, s.r.o.
Hlavná 1400, Bytča
Dátum: 06.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.8.2021
Fotovoltaická elektráreň Bátka, s. r. o. /skratka FEB, s. r. o./
Šebešťanová 253, Považská Bystrica
Dátum: 06.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 31.8.2021
PROVOLTA, a.s.
Hlavná 1400, Bytča
Dátum: 06.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.8.2021
Energis, s.r.o.
J. Hagaru 9, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 06.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.8.2021
PROTEL, s.r.o.
Majerská cesta 96, Banská Bystrica
Dátum: 06.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 31.8.2021
ECO - PROGRAM SLOVAKIA s .r .o.
J. Hagaru 9, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 06.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 29.8.2021
BK energy, a. s.
Elektrárenská 12428, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 06.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 31.8.2021
Plachtince Power, s. r. o.
Kameničany 200, Kameničany
Dátum: 06.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 3.9.2021
MEOPTA solar, s. r. o.
J. Hagaru 9, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 06.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 27.8.2021
GINO GROUP, s.r.o.
Hlavná 1400, Bytča
Dátum: 06.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.8.2021
GESTUS Investments, s.r.o.
Šebešťanová 253, Považská Bystrica
Dátum: 06.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 31.8.2021
TAMA SLOVAKIA s. r. o.
Sladovnícka 15, Trnava
Dátum: 05.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 31.8.2021
SPV ĽADOVO 4, s.r.o.
Hlavná 1400, Bytča
Dátum: 05.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.8.2021
SPV ĽADOVO 2, s.r.o.
Hlavná 1400, Bytča
Dátum: 05.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.8.2021
FTV POZEMKY 2 s. r. o.
Michalská 9, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 05.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.8.2021
RHF 1 s.r.o.
Špitálska 55, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 05.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.8.2021
DREVOPROJEKT Komárno, s.r.o.
Hlavná 25, Košice
Dátum: 05.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 31.8.2021
PADUS s. r. o.
Astrová 3, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 05.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.8.2021
MEETING, s.r.o.
Cintorínska 9, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 05.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 31.8.2021