Photon SK SPV 3 s. r. o.
Vajnorská 134/B, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 13.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 31.8.2021
Photon SK SPV 2, s. r. o.
Vajnorská 134/B, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 13.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 31.8.2021
Fotonika, s.r.o.
Vajnorská 134/B, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 13.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 31.8.2021
N.O.S. Construction, s.r.o.
Štúrova 1090/7, Dunajská Streda
Dátum: 13.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 31.8.2021
FVE Dolný Bar, a. s.
Révová 7, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 13.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 31.8.2021
J & H ENERGY s.r.o.
Novozámocká 36, Nitra
Dátum: 13.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 31.8.2021
Solarus Power, s.r.o.
Štefana Pilárika 2650/52, Senica
Dátum: 13.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 9.9.2021
SOL ENERGY, k. s.
Lazaretská 8, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 13.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 31.8.2021
Nature Power, s.r.o.
Štefana Pilárika 2650/52, Senica
Dátum: 13.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 9.9.2021
FVE Mučín, s. r. o.
Révová 7, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 13.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 31.8.2021
KRESANDA, s.r.o.
Seberíniho 1, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 13.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 31.8.2021
oekostrom Slovakia, s. r. o.
Seberíniho 1, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 13.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 31.8.2021
EcoPlan 3 s.r.o.
Vajnorská 134/B, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 12.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 31.8.2021
Solarpark Myjava, s. r. o.
Vajnorská 134/B, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 12.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 31.8.2021
Photon SK SPV 1 s.r.o.
Vajnorská 134/B, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 12.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 31.8.2021
EcoPlan 2 s.r.o.
Vajnorská 134/B, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 12.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 31.8.2021
ATS Energy, s.r.o.
Vajnorská 134/B, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 12.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 31.8.2021
SOLARICA one, spol. s r.o.
Špitálska 55, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 12.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.8.2021
FV powerhouse 5 s.r.o.
Lazovná 53, Banská Bystrica
Dátum: 12.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 2.9.2021
SLOVAK SOLAR ENERGY II., s. r. o.
Račianska 96, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 12.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 26.8.2021