Regionálna energetika a.s.
Šebešťanová 253, Považská Bystrica
Dátum: 07.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 31.8.2021
PVE Jelenie Jamy, s.r.o.
Vodárenská 11, Piešťany
Dátum: 07.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 26.8.2021
EcoPlan 8 s.r.o.
Lazovná 53, Banská Bystrica
Dátum: 07.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 31.8.2021
EF Solar I, s.r.o.
Malý trh 2/A, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 07.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.8.2021
EKO Družstvo
Námestie osloboditeľov 87, Liptovský Mikuláš
Dátum: 07.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.8.2021
DOMVIA, s.r.o.
Tajovského 5, Košice
Dátum: 07.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 27.9.2021
BP RATON, s.r.o.
Hviezdoslavova 168/168, Ladce
Dátum: 07.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 1.9.2021
BioWatt Energy, s.r.o.
Ličartovce 333, Ličartovce
Dátum: 07.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 31.8.2021
Bioagris 2, s.r.o.
Šebešťanová 253, Považská Bystrica
Dátum: 07.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 31.8.2021
ASTOM s. r. o.
Šebešťanová 253, Považská Bystrica
Dátum: 07.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 31.8.2021
AQUIRA s. r. o.
Šebešťanová 253, Považská Bystrica
Dátum: 07.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 31.8.2021
ASTOM s. r. o.
Šebešťanová 253, Považská Bystrica
Dátum: 07.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 31.8.2021
Lesna Development, s. r. o.
Dostojevského 4532/67, Poprad
Dátum: 07.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 31.8.2021
2. FVE HUMENNÉ s.r.o.
Dostojevského 4532/67, Poprad
Dátum: 07.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 31.8.2021
1. FVE HUMENNÉ s.r.o
Dostojevského 4532/67, Poprad
Dátum: 07.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 31.8.2021
NAS TRADE s.r.o.
Biskupická 18, Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice
Dátum: 07.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.8.2021
MAFIS Energy, s.r.o.
Gen. M. R. Štefánika 7263/6, Trenčín
Dátum: 07.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.8.2021
OSKAR 1 s.r.o.
Špitálska 55, Bratislava
Dátum: 07.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 31.8.2021
HODEX s.r.o.
Trieda SNP 29, Košice
Dátum: 07.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.8.2021
HAKO SOLAR I, s. r. o.
Štefánikova 1361/4, Liptovský Mikuláš
Dátum: 07.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.8.2021