Dodávateľ poslednej inštancie dodáva elektrinu alebo plyn najviac počas troch mesiacov, odberateľom elektriny a odberateľom plynu, ktorí sú pripojení k sústave alebo sieti a ktorých dodávateľ stratil spôsobilosť dodávať elektrinu alebo plyn alebo dôjde k zastaveniu procesu zmeny dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu, a zároveň ku dňu prerušenia dodávok elektriny alebo plynu nemajú zabezpečenú dodávku iným spôsobom.

Dodávateľ poslednej inštancie v oblasti plynárenstva pre celú Slovenskú republiku:


Dodávateľ poslednej inštancie v oblasti elektroenergetiky podľa regionálnych distribučných sústav: