TERAPO, spol. s.r.o.
Nám. Ľ. Štúra 16, 974 05 Banská Bystrica
Dátum: 02.07.2024
Poznámka:
ENSTRA Power Generation LC s.r.o.
Kálov 1, 010 01 Žilina
Dátum: 10.06.2024
Poznámka:
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Dátum: 22.03.2024
Poznámka:
KMF SLOVAKIA, s. r. o.
Nová 1887/78, 900 42 Dunajská Lužná
Dátum: 08.03.2024
Poznámka:
ENERGO DISTRIBÚCIA, s.r.o.
Vysoká 6786/43, 919 34 Biely Kostol
Dátum: 01.03.2024
Poznámka:
ENERGY DISTRIBUTION a.s.
Jarošova 2961/1, 831 03 Bratislava – mestská časť Nové Mesto
Dátum: 01.03.2024
Poznámka:
TATRA SPC23, s. r. o.
Roveň 215, 033 01 Podtureň,
Dátum: 11.01.2024
Poznámka:
CHEMES, a.s. Humenné
Chemlonská 1, 066 33 Humenné
Dátum: 08.01.2024
Poznámka:
TERAPO, spol. s r.o.
Nám. Ľ. Štúra 16, 974 05 Banská Bystrica
Dátum: 27.12.2023
Poznámka:
Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s.
Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom
Dátum: 27.12.2023
Poznámka:
TRENTEX Trenčín, spol. s r.o.
Gen. M. R. Štefánika 3056, 911 01 Trenčín
Dátum: 27.12.2023
Poznámka:
obec Jalšovík
Jalšovík 23, 962 41 Bzovík
Dátum: 27.12.2023
Poznámka:
obec Spišské Hanušovce
Spišské Hanušovce 97, 059 04 Spišské Hanušovce
Dátum: 22.12.2023
Poznámka:
PPS Group a.s.
Tajovského 7, 962 12 Detva
Dátum: 18.12.2023
Poznámka:
STENERGYS, s.r.o.
SNP 15/33, 965 01 Žiar nad Hronom
Dátum: 18.12.2023
Poznámka:
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
Dátum: 18.12.2023
Poznámka:
eGrid SK s.r.o.
Mostová 2, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
Dátum: 18.12.2023
Poznámka:
RIGHT POWER, a.s.
Na Bráne 8665/4, 010 01 Žilina
Dátum: 18.12.2023
Poznámka:
Veolia Energia Levice, a.s.
Einsteinova 21, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka
Dátum: 18.12.2023
Poznámka:
Druhá prenosová, s. r. o.
Kolonáda Bojnice 944, 972 01 Bojnice
Dátum: 18.12.2023
Poznámka: