RE, s.r.o.
Rebarborová 47, 821 07 Bratislava
Dátum: 17.02.2023
Poznámka:
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
Dátum: 23.10.2023
Poznámka:
eGrid SK s.r.o.
Mostová 2, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
Dátum: 17.01.2022
Poznámka:
Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o.
Školská 2, 942 01 Šurany
Dátum: 22.02.2021
Poznámka:
Okresné stavebné bytové družstvo Senica
Štefánikova 718, 905 01 Senica
Dátum: 12.01.2023
Poznámka:
Senior Modrová, n.o.
Modrová 298, 916 35 Modrová
Dátum: 08.02.2016
Poznámka:
Obec Jabloňovce
Jabloňovce 73, 935 06 Jabloňovce
Dátum: 25.01.2019
Poznámka:
CHEMES, a.s. Humenné
Chemlonská 1, 066 33 Humenné
Dátum: 08.01.2024
Poznámka:
DOMOVINA TATRY, s.r.o.
Štúrova 1502, 059 41 Štrba
Dátum: 27.02.2014
Poznámka:
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany
Dátum: 24.01.2020
Poznámka:
TURZOVSKÁ DREVÁRSKA FABRIKA s.r.o.
Štúrova 37, 023 54 Turzovka
Dátum: 30.01.2018
Poznámka:
KOWAK s.r.o.
2237/9, 900 90 Dubová
Dátum: 23.02.2017
Poznámka:
Stovateam s.r.o.
Plzenská 2, 080 01 Prešov
Dátum: 14.05.2013
Poznámka:
TERAPO, spol. s r.o.
Nám. Ľ. Štúra 16, 974 05 Banská Bystrica
Dátum: 14.03.2017
Poznámka:
TATRAMAT, akciová spoločnosť
Hlavná 1416/28, 059 51 Poprad
Dátum: 28.01.2022
Poznámka:
EP ENERGY TRADING, a.s.
Klimentská 1216/46, 110 02 Praha – Praha 1, Česká republika,
Dátum: 13.01.2023
Poznámka:
ALFA Power, a.s.
Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava
Dátum: 22.02.2016
Poznámka:
TATRA SPC23, s. r. o.
Roveň 215, 033 01 Podtureň,
Dátum: 11.01.2024
Poznámka:
KGJ Invest a. s.
Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava
Dátum: 28.01.2019
Poznámka:
Obec Dolné Mladonice
Dolné Mladonice 3, 962 41 Bzovík
Dátum: 03.05.2021
Poznámka: