PP RENT, s.r.o.
Nádražná 34, Ivánka pri Dunaji
Dátum: 06.02.2009
Poznámka:
SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b, Bratislava
Dátum: 16.01.2009
Poznámka:
NCHZ Energetika, a.s.
M.R. Štefánika 1, Nováky
Dátum: 12.01.2009
Poznámka:
TRENTEX Trenčín, spol. s r.o.
M. R. Štefánika 379/19, Trenčín
Dátum: 08.12.2008
Poznámka:
NCHZ Energetika, s.r.o.
M. R. Štefánika 1, Nováky
Dátum: 22.10.2008
Poznámka:
TEPLÁREŇ, a.s., Považská Bystrica
Robotnícka, Považská Bystrica
Dátum: 20.10.2008
Poznámka:
Energy Snina, a.s.
Strojárska 4435, Snina
Dátum: 24.09.2008
Poznámka:
Istrochem Reality, a.s.
Nobelova č. 34, Bratislava
Dátum: 12.09.2008
Poznámka:
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, Košice
Dátum: 12.09.2008
Poznámka:
PRAKOENERG, spol. s r.o.
Prakovce 13, Prakovce
Dátum: 05.09.2008
Poznámka:
Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s.
Kolkáreň 35, Podbrezová
Dátum: 25.08.2008
Poznámka:
ENERGOSAM, s.r.o.
Kpt. M. Uhra 57/3, Myjava
Dátum: 07.08.2008
Poznámka:
ENERGOBLOK, a.s.
Štverník 662, Brezová pod Bradlom
Dátum: 07.08.2008
Poznámka:
GasTrading, s.r.o.
Ul. Zeppelina 7, Levice
Dátum: 04.08.2008
Poznámka:
Priemyselný park Štúrovo, a. s.
Továrenská 1, Štúrovo
Dátum: 04.08.2008
Poznámka:
ENEVIA, a.s.
Priemyselná 12, Žiar nad Hronom
Dátum: 21.07.2008
Poznámka:
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o.
Nám.Dr.A.Schweitzera 194, Stará Turá
Dátum: 16.07.2008
Poznámka:
ELBEVA, a.s.
Letištná 61/319, Dunajská Streda
Dátum: 25.06.2008
Poznámka:
NAFTA a.s.
Votrubova 1, Bratislava
Dátum: 26.05.2008
Poznámka:
Družstvo PD-21
Tranovského 51, Bratislava
Dátum: 14.04.2008
Poznámka: