CS CAPITAL, s.r.o.
, Tajov 252
Dátum: 28.03.2011
Poznámka:
ENERGOTRENS, s.r.o.
Súvoz 1, Trenčín
Dátum: 10.03.2011
Poznámka:
NCHZ Energetika, a.s.
M.R. Štefánika 1, Nováky
Dátum: 30.12.2010
Poznámka:
Dalkia Industry Žiar nad Hronom, a.s.
Priemyselná 12, Žiar nad Hronom
Dátum: 13.12.2010
Poznámka:
GLOBAL ENERGY, s. r. o.
Miletičova 10, Bratislava
Dátum: 30.11.2010
Poznámka:
SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b, Bratislava
Dátum: 29.11.2010
Poznámka:
ZVS holding, a.s.
Ľ. Štúra 1, Dubnica nad Váhom
Dátum: 19.11.2010
Poznámka:
Priemyselný park Štúrovo, a. s.
Továrenská 1, Štúrovo
Dátum: 11.11.2010
Poznámka:
KLF-ENERGETIKA, a.s.
Kukučínova 2346, Kysucké Nové Mesto
Dátum: 09.11.2010
Poznámka:
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o.
Nám.Dr.A.Schweitzera 194, Stará Turá
Dátum: 09.11.2010
Poznámka:
ENERGOBLOK, a.s.
Štverník 662, Brezová pod Bradlom
Dátum: 09.11.2010
Poznámka:
RoTTeL, s.r.o. v konkurze
Petrovanská 34, PREŠOV
Dátum: 09.11.2010
Poznámka:
RoTTeL Energy, s.r.o.
Jarková 42, Prešov
Dátum: 09.11.2010
Poznámka:
COMAX - TT, a.s.
Coburgova 84, Trnava
Dátum: 02.11.2010
Poznámka:
PP RENT, s.r.o.
Nádražná 34, Ivánka pri Dunaji
Dátum: 29.10.2010
Poznámka:
DNV ENERGO, a.s.
Lieskovec 803/80, Dubnica nad Váhom
Dátum: 28.10.2010
Poznámka:
Istrochem Reality, a.s.
Nobelova č. 34, Bratislava
Dátum: 26.10.2010
Poznámka:
ENERGOSAM, s.r.o.
Kpt. M. Uhra 57/3, Myjava
Dátum: 25.10.2010
Poznámka:
TP 2, s.r.o.
Priemyselná 720, Strážske
Dátum: 25.10.2010
Poznámka:
IS - Marianka s.r.o.
Česká 7/A, Bratislava
Dátum: 22.10.2010
Poznámka: