Vďaka prolongácii zaplatia v roku 2022 slovenskí odberatelia za elektrinu menej - úspora bude približne do 60 miliónov eur. Skutočný objem úspor bude známy po vykonaní všetkých cenových konaní na konci tohto roka.
Prelom v prolongácii: ÚRSO prijal novelu vyhlášky č. 18/2017 Z. z., ktorá  zavádza tento inštitút do praxe Zobraziť galériu
ÚRSO novelou vyhlášky č. 18/2017 Z. z. špecifikuje proces výkonu prolongácie v praxi v zmysle platnej legislatívy a výrobcom elektriny v systéme podpory určuje všetky dôležité parametre umožňujúce proces cenových konaní v súvislosti s prolongáciou. Tie sa už môžu začať, nakoľko novela nadobudla účinnosť 25. 08. 2021.

Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Novela vyhlášky so zakomponovaným inštitútom prolongácie presne špecifikuje všetky parametre pre zníženie ceny pre výrobcov elektriny v systéme podpory na základe výpočtového nástroja, pričom sa výrobcom zároveň predlžuje ich 15 ročná podpora o ďalších päť rokov, teda na 20 rokov.

Výsledkom prolongácie bude pozitívny dopad na výšku tarify za prevádzkovanie systému, ktorá významne vstupuje do koncovej ceny elektriny pre všetkých odberateľov. Na budúci rok tak zaplatia slovenskí odberatelia za elektrinu menej - úspora bude približne do 60 miliónov eur. Skutočný objem úspor bude známy po vykonaní všetkých cenových konaní na konci tohto roka.

Zavedený inštitút prolongácie by tak mal napomôcť pri splácaní stámiliónových dlhov štátu v oblasti podpory zelenej elektriny z minulosti a zároveň môže sčasti pomôcť aj pri reakcii na aktuálny dramatický nárast cien elektriny na svetových burzách.“


ÚRSO upozorňuje, že novela vyhlášky nadobudla účinnosť 25. 08. 2021 a úrad je tak pripravený začať proces cenových konaní v súvislosti s prolongáciou.

Zároveň úrad vypracoval v zmysle prijatej novely pre výrobcov presné pokyny, vrátane dokumentov, ako v cenových konaniach v súvislosti s prolongáciou postupovať, nájdete ich tu: