Predseda úradu Andrej Juris sa dňa 09.09.2012 zúčastnil workshopu “Fit for 55” a slovenská energetika, ktorý sa venoval novému balíku európskej legislatívy a jeho možným dopadom na firemný sektor a domácnosti v Slovenskej republike.
Úrad sa pri realizácii schémy Regulačného sandboxu, ktorá má podporiť inovácie v regulovaných odvetviach v Slovenskej republike, rozhodol pristúpiť k ďalšiemu kroku - po dôkladnom vyhodnotení spätnej väzby z verejnej konzultácie, aktuálne otvára možnosť prihlásiť sa do Regulačného sandboxu pre všetkých záujemcov.
Cieľom ÚRSO je transparentne, na mesačnej báze, informovať odbornú ako aj laickú verejnosť, o tom, koľko financií ide v skutočnosti na túto podporu, nakoľko ju financujú sami odberatelia vo svojich účtoch za elektrinu v rámci tzv. tarify za prevádzkovanie systému.
ÚRSO zorganizoval dňa 28.06.2021 online rokovanie so zástupcami časti odbornej verejnosti
k problematike prípravy Koncepcie na riešenie problematiky energetickej chudoby.