Podpredsedovi Regulačnej rady Milanovi Krajčovičovi (člen Rady od 11.06.2015) a členovi Regulačnej rady Miroslavovi Dudlákovi (člen Rady od 01.08.2020) zaniklo v zmysle platnej legislatívy ku dňu 10.06.2021 ich členstvo v Regulačnej rade uplynutím ich funkčného obdobia.
Úrad ukončil verejné pripomienkovanie inovačnej schémy Regulačný sandbox. Po vyhodnotení spätnej väzby z verejnej konzultácie, vypracuje ÚRSO odporúčania pre ďalší postup pri realizácii schémy Regulačneho sandboxu, o ktorej bude verejnosť informovať.
35. zasadnutie Európskeho plynárenského regulačného fóra (Madridské fórum) sa za účasti zástupcov ÚRSO uskutočnilo virtuálnou formou v dňoch 29. a 30. apríla 2021.
Za účasti predsedu ÚRSO Andreja Jurisa a zástupcov subjektov, ktoré na Slovensku pôsobia v oblasti ochrany spotrebiteľských práv, sa dňa 27.04.2021 uskutočnilo úvodné online stretnutie Platformy ochrany spotrebiteľov.