Filter
Na pôde úradu v Bratislave sa dňa 16.04.2024 uskutočnilo rokovanie predsedu ÚRSO Jozefa Holjenčíka s maďarskou delegáciou, ktorú viedol zástupca štátneho tajomníka ministerstva zahraničných vecí a obchodu Maďarskej republiky so zameraním na energetickú bezpečnosť Csaba Marosvari.
Z iniciatívy predsedu ÚRSO Jozefa Holjenčíka sa na pôde úradu v Bratislave uskutočnilo dňa 09.04.2024 mimoriadne pracovné stretnutie, ktoré sa týkalo budúcnosti slovenskej energetiky a s tým súvisiacimi možnosťami využitia výrobného potenciálu podnikov v oblasti výroby elektriny s účasťou štátu. Na stretnutie boli pozvaní ministerka hospodárstva SR Denisa Saková, minister životného prostredia SR Tomáš Taraba, generálny riaditeľ Slovenských elektrární, a.s. Branislav Strýček a generálny riaditeľ podniku Vodohospodárska výstavba, š.p. Peter Molda.
Predseda ÚRSO Jozef Holjenčík: „Oceňujem, že novela zákona o regulácii v sieťových odvetviach, ktorú dnes schválila vláda, prinesie nášmu úradu viac kompetencií a právomocí. Je to dobrá správa pre všetkých zraniteľných odberateľov v Slovenskej republike a zároveň i pre všetkých poctivých účastníkov trhu s energiami. V praxi to bude znamenať silnejšiu reguláciu, silnejšie postavenie národného regulátora a dôslednejšiu ochranu práv spotrebiteľov.“
Predseda ÚRSO Jozef Holjenčík privítal v hlavnom meste Slovenskej republiky účastníkov zasadnutia pracovných výborov Regionálneho združenia energetických regulátorov (ERRA), ktoré sa uskutočnilo v dňoch 07. - 08. 03. 2024. Hlavnou témou prednášok a rokovaní bola flexibilita elektrizačnej sústavy, ktorá sa s postupujúcim rozvojom obnoviteľných zdrojov energie stáva hlavnou témou v celej európskej energetike.
Na návrh predsedu úradu Jozefa Holjenčíka dňa 21.02.2024 vymenovala Vláda SR do funkcie generálnej tajomníčky služobného úradu Lindu Vaškovičovú. Funkcie sa ujme 01.03.2024. V súlade s kompetenčným zákonom má s účinnosťou od 01.02.2024 postavenie ostatného ústredného orgánu štátnej správy aj Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Uvedená zmena postavenia úradu v štruktúre orgánov štátnej správy indikuje potrebu konštituovať pozíciu generálneho tajomníka služobného úradu. Linda Vaškovičová už na úrade pôsobila v rokoch 2014 až 2020.
Predseda ÚRSO Jozef Holjenčík sa dňa 19.02.2024 v Česku zúčastnil bilaterálneho stretnutia s predsedom ERÚ Stanislavom Trávníčkom. Obe strany si vymenili názory na hroziace ukončenie tranzitu plynu cez Ukrajinu, projekt Green Dealu a rokovalo sa aj o iniciatíve ÚRSO na obnovu regionálnej spolupráce regulátorov krajín V4.