KUNKUR s. r. o.
Vyšehradská 12, Bratislava - mestská časť Petržalka
0009/2016/V-RG
Dátum: 17.03.2016
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Bačkovík
Bačkovík 41, Bačkovík
0008/2016/V-RG
Dátum: 11.03.2016
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Komjatice
Nádražná 97, Komjatice
0007/2016/V-RG
Dátum: 03.03.2016
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, Bratislava
0006/2016/V-RG
Dátum: 26.02.2016
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   b) výroba a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Timoradza
Timoradza 1, Podlužany
0003/2016/V-RG
Dátum: 25.02.2016
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Družstevná pri Hornáde
Hlavná 38, Družstevná pri Hornáde
0002/2016/V-RG
Dátum: 25.02.2016
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Priemyselná 10, Piešťany
0004/2016/V-RG
Dátum: 25.02.2016
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   b) výroba a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Vodárenské a technické služby, s.r.o.
Šafárikova 30, Hlohovec
0005/2016/V-RG
Dátum: 25.02.2016
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Podnik verejnoprospešných služieb obec Kolíňany
Námestie L. A. Aranya 528, Kolíňany
0001/2016/V-RG
Dátum: 26.01.2016
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Ivanka pri Nitre
Novozámocká 326, Ivanka pri Nitre
0146/2015/V-RG
Dátum: 21.12.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
ISI group s. r. o.
Suché mýto 1, Bratislava
0147/2015/V-RG
Dátum: 21.12.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   b) výroba a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Markušovce
Michalská 51, Markušovce
0145/2015/V-RG
Dátum: 16.12.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Benkovce
č. 22, Benkovce
0143/2015/V-RG
Dátum: 03.12.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Kozí Vrbovok
Kozí Vrbovok 42, Bzovík
0144/2015/V-RG
Dátum: 03.12.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Trnavá Hora
, Trnavá Hora 229
0142/2015/V-RG
Dátum: 03.12.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Sokoľany
, Sokoľany
0135/2015/V-RG
Dátum: 01.12.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Uhliská
Uhliská 104 , Pukanec
0141/2015/V-RG
Dátum: 01.12.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Veľká Hradná
Veľká Hradná 42, Svinná
0133/2015/V-RG
Dátum: 01.12.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Vrakúň
Námestie sv. Štefana 474/1, Vrakúň
0139/2015/V-RG
Dátum: 01.12.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Vyšný Hrabovec
Vyšný Hrabovec 40, Tokajík
0140/2015/V-RG
Dátum: 01.12.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom