Obec Železník
Železník 16, Giraltovce
0315/2013/V-RG
Dátum: 26.08.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Beharovce
Beharovce 57, Beharovce
0309/2013/V-RG
Dátum: 26.08.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Belina
Belina 194, Fiľakovo
0307/2013/V-RG
Dátum: 26.08.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Hrčeľ
Hlavná 200/30, Veľaty
0311/2013/V-RG
Dátum: 26.08.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Zemplínska Teplica
Okružná 340/2, Zemplínska Teplica
0314/2013/V-RG
Dátum: 26.08.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Hontianske Nemce
, Hontianske Nemce 107
0299/2013/V-RG
Dátum: 23.08.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Horné Zelenice
Horné Zelenice 14, Siladice
0304/2013/V-RG
Dátum: 23.08.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   b) výroba a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom
Obec Kunova Teplica
Kunova Teplica 127, Kunova Teplica
0306/2013/V-RG
Dátum: 23.08.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Lukáčovce
Na Tŕnie 2, Lukáčovce
0303/2013/V-RG
Dátum: 23.08.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Osikov
Osikov 57, Hertník
0298/2013/V-RG
Dátum: 23.08.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Uhrovec
SNP 86/7, Uhrovec
0302/2013/V-RG
Dátum: 23.08.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Matice slovenskej 10, Prievidza
0300/2013/V-RG
Dátum: 23.08.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   f) čistenie odpadovej vody privádzanej do čistiarne odpad. vôd verejnou kanalizáciou
Istrochem Reality, a.s.
Nobelova č. 34, Bratislava
0301/2013/V-RG
Dátum: 23.08.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Trstené pri Hornáde
Osloboditeľov 118, Trstená pri Hornáde
0305/2013/V-RG
Dátum: 23.08.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Brusno
Ondrej nad Hronom 360, Brusno
0295/2013/V-RG
Dátum: 20.08.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Čermany
Čermany 182, Horné Obdokovce
0296/2013/V-RG
Dátum: 20.08.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Chynorany
Cintorínska 45/1, Chynorany
0294/2013/V-RG
Dátum: 20.08.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Malý Šariš
Malý Šariš 104, Prešov
0293/2013/V-RG
Dátum: 20.08.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Nový Tekov
Nový Tekov 226, Nový Tekov
0297/2013/V-RG
Dátum: 20.08.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Opatovská Nová Ves
Opatovská Nová Ves 189 , Slovenské Ďarmoty
0290/2013/V-RG
Dátum: 20.08.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou