GEON, a.s.
Horská 11/C, Bratislava
Dátum: 09.07.2013
Poznámka:
GGE distribúcia, a. s.
Robotnícka, Považská Bystrica
Dátum: 20.01.2014
Poznámka:
GGE distribúcia, a. s.
Robotnícka, Považská Bystrica
Dátum: 25.06.2013
Poznámka:
GLOBAL ENERGY, s. r. o.
Bajkalská 708/11, Bratislava
Dátum: 18.05.2018
Poznámka:
GLOBAL ENERGY, s. r. o.
Miletičova 10, Bratislava
Dátum: 11.06.2014
Poznámka: , zmena rozhodnutia č. 0007/2013/P-PP zo dňa 23.05.2013
GLOBAL ENERGY, s. r. o.
Miletičova 10, Bratislava
Dátum: 23.05.2013
Poznámka:
HTMAS s.r.o.
Matuškova 48, Vlkanová
Dátum: 23.07.2013
Poznámka:
HTMAS s.r.o.
Matuškova 48, Vlkanová
Dátum: 01.07.2022
I.K.S. facility services spol. s r. o.
Daxnerova 2636/9, Žilina
Dátum: 28.08.2013
Poznámka:
IPZ Prešov a.s.
, Záborské 504
Dátum: 10.07.2013
Poznámka:
IS - Marianka s.r.o.
Námestie Andreja Hlinku 3, Bratislava
Dátum: 24.05.2018
Poznámka:
IS - Marianka s.r.o.
Česká 7/A, Bratislava
Dátum: 11.06.2014
Poznámka: , zmena rozhodnutia č. 0008/2013/P-PP zo dňa 27.05.2013
IS - Marianka s.r.o.
Česká 7/A, Bratislava
Dátum: 27.05.2013
Poznámka:
Istrochem Reality, a.s.
Nobelova č. 34, Bratislava
Dátum: 27.08.2013
Poznámka:
KLF-ENERGETIKA, a.s.
Kukučínova 2346, Kysucké Nové Mesto
Dátum: 25.06.2013
Poznámka:
KORD Slovakia, a.s.
Partizánska 73, Bánovce nad Bebravou
Dátum: 01.07.2013
Poznámka:
KSP, s.r.o.
Vajnorská 135, Bratislava
Dátum: 08.07.2013
Poznámka:
Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Letisko M. R. Štefánika, Bratislava II
Dátum: 24.06.2013
Poznámka:
Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Letisko M. R. Štefánika, Bratislava II
Dátum: 06.10.2021
NAFTA a.s.
Votrubova 1, Bratislava
Dátum: 27.03.2015
Poznámka: