eustream, a.s.
Votrubova 11/A, Bratislava
Dátum: 08.12.2021
Poznámka: , Zmena rozhodnutia č. 0049/2013/P-PP (PDF) v znení rozhodnutia č. 0005/2014/P-PP (PDF) v znení rozhodnutia č. 0002/2015/P-PP (PDF) v znení rozhodnutia č. 0005/2015/P-PP (PDF) v znení rozhodnutia č. 0002/2016/P-PP (PDF) v znení rozhodnutia č. 0005/2016/P-PP (PDF) v znení rozhodnutia č. 0001/2017/P-PP (PDF) v znení rozhodnutia č. 0001/2018/P-PP (PDF) v znení rozhodnutia č. 0001/2019/P-PP (PDF) v znení rozhodnutia č. 0002/2020/P-PP (PDF) v znení rozhodnutia č. 0003/2020/P-PP (PDF) v znení rozhodnutia č. 0006/2020/P-PP (PDF) v znení rozhodnutia č. 0002/2021/P-PP (PDF)
eustream, a.s.
Votrubova 11/A, Bratislava
Dátum: 01.03.2023
Poznámka:
eustream, a.s.
Votrubova 11/A, Bratislava
Dátum: 03.10.2023
FORGAS spol. s r.o.
Mlynská 1323, Smižany
Dátum: 23.07.2013
Poznámka:
GasTrading, s.r.o.
Ul. Zeppelina 7, Levice
Dátum: 20.06.2013
Poznámka:
GEON, a.s.
Horská 11/C, Bratislava
Dátum: 09.07.2013
Poznámka:
GGE distribúcia, a. s.
Robotnícka, Považská Bystrica
Dátum: 20.01.2014
Poznámka:
GGE distribúcia, a. s.
Robotnícka, Považská Bystrica
Dátum: 25.06.2013
Poznámka:
GGE distribúcia, a. s.
Robotnícka, Považská Bystrica
Dátum: 17.10.2022
Poznámka:
Príloha k rozhodnutiu číslo 0007/2022/P-PP [pdf, nové okno], Zrušené rozhodnutím číslo 0001/2023/P-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0001/2023/P-ZR
GLOBAL ENERGY, s. r. o.
Bajkalská 708/11, Bratislava
Dátum: 18.05.2018
Poznámka:
GLOBAL ENERGY, s. r. o.
Miletičova 10, Bratislava
Dátum: 11.06.2014
Poznámka: , zmena rozhodnutia č. 0007/2013/P-PP zo dňa 23.05.2013
GLOBAL ENERGY, s. r. o.
Miletičova 10, Bratislava
Dátum: 23.05.2013
Poznámka:
HTMAS s.r.o.
Matuškova 48, Vlkanová
Dátum: 23.07.2013
Poznámka:
HTMAS s.r.o.
Matuškova 48, Vlkanová
Dátum: 01.07.2022
Poznámka:
Príloha k rozhodnutiu číslo 0005/2022/P-PP [pdf, nové okno], Zrušené rozhodnutím číslo 0006/2022/P-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0006/2022/P-ZR
I.K.S. facility services spol. s r. o.
Daxnerova 2636/9, Žilina
Dátum: 28.08.2013
Poznámka:
IPZ Prešov a.s.
, Záborské 504
Dátum: 10.07.2013
Poznámka:
IS - Marianka s.r.o.
Námestie Andreja Hlinku 3, Bratislava
Dátum: 24.05.2018
Poznámka:
IS - Marianka s.r.o.
Česká 7/A, Bratislava
Dátum: 11.06.2014
Poznámka: , zmena rozhodnutia č. 0008/2013/P-PP zo dňa 27.05.2013
IS - Marianka s.r.o.
Česká 7/A, Bratislava
Dátum: 27.05.2013
Poznámka:
Istrochem Reality, a.s.
Nobelova č. 34, Bratislava
Dátum: 27.08.2013
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0010/2022/P-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0010/2022/P-ZR