CA TRADE, s.r.o.
Šoltésovej 5, Košice
Dátum: 10.01.2014
Poznámka:
TMT Energy, s. r. o.
Štefanovičova 12, Bratislava
Dátum: 23.02.2015
Poznámka:
A.En. Gas a. s.
Dúbravca 5, Martin
Dátum: 03.02.2016
Poznámka: , mení rozhodnutia číslo 0025/2013/P-PP [PDF]
eustream, a.s.
Votrubova 11/A, Bratislava
Dátum: 24.02.2017
Poznámka:
eustream, a.s.
Votrubova 11/A, Bratislava
Dátum: 19.02.2018
Poznámka:
eustream, a.s.
Votrubova 11/A, Bratislava
Dátum: 25.03.2019
Poznámka:
AQUAGAS SERVIS s. r. o.
Námestie Andreja Hlinku 3, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 28.01.2020
Priemyselný park Poprad, s.r.o.
Priemyselná 4947, Poprad - Matejovce
Dátum: 15.06.2021
Poznámka:
Príloha k rozhodnutiu číslo 0001/2021/P-PP [pdf, nové okno], Zrušené rozhodnutím číslo 0011/2022/P-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0011/2022/P-ZR
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 08.06.2022
Poznámka:
Príloha k rozhodnutiu číslo 0001/2022/P-PP [pdf, nové okno], Zrušené rozhodnutím číslo 0009/2022/P-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0009/2022/P-ZR
Veolia Komodity Slovensko, s.r.o.
Ul. Zeppelina 7, Levice
Dátum: 23.01.2023
NAFTA a.s.
Votrubova 1, Bratislava
Dátum: 09.02.2024
Poznámka:
GGE distribúcia, a. s.
Robotnícka, Považská Bystrica
Dátum: 20.01.2014
Poznámka:
eustream, a.s.
Votrubova 11/A, Bratislava
Dátum: 25.03.2015
Poznámka: , mení rozhodnutia číslo 0049/2013/P-PP [PDF]
eustream, a.s.
Votrubova 11/A, Bratislava
Dátum: 03.02.2016
Poznámka: , mení rozhodnutia číslo 0049/2013/P-PP [PDF]
Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s.
Kolkáreň 35, Podbrezová
Dátum: 14.03.2017
Poznámka:
ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 19.02.2018
Poznámka:
POZAGAS a.s.
Malé námestie 1, Malacky
Dátum: 24.04.2019
Poznámka:
eustream, a.s.
Votrubova 11/A, Bratislava
Dátum: 14.04.2020
Poznámka:
eustream, a.s.
Votrubova 11/A, Bratislava
Dátum: 02.07.2021
Poznámka: , Zmena rozhodnutia č. 0049/2013/P-PP v znení rozhodnutia č. 0005/2014/P-PP v znení rozhodnutia č. 0002/2015/P-PP v znení rozhodnutia č. 0005/2015/P-PP v znení rozhodnutia č. 0002/2016/P-PP
ESCO Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 08.06.2022
Poznámka:
Príloha k rozhodnutiu číslo 0002/2022/P-PP [pdf, nové okno], Zrušené rozhodnutím číslo 0012/2022/P-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0012/2022/P-ZR