CA TRADE, s.r.o.
Šoltésovej 5, Košice
Dátum: 10.01.2014
Poznámka:
TMT Energy, s. r. o.
Štefanovičova 12, Bratislava
Dátum: 23.02.2015
Poznámka:
A.En. Gas a. s.
Dúbravca 5, Martin
Dátum: 03.02.2016
Poznámka: , mení rozhodnutia číslo 0025/2013/P-PP [PDF]
eustream, a.s.
Votrubova 11/A, Bratislava
Dátum: 24.02.2017
Poznámka:
eustream, a.s.
Votrubova 11/A, Bratislava
Dátum: 19.02.2018
Poznámka:
eustream, a.s.
Votrubova 11/A, Bratislava
Dátum: 25.03.2019
Poznámka:
AQUAGAS SERVIS s. r. o.
Námestie Andreja Hlinku 3, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 28.01.2020
GGE distribúcia, a. s.
Robotnícka, Považská Bystrica
Dátum: 20.01.2014
Poznámka:
eustream, a.s.
Votrubova 11/A, Bratislava
Dátum: 25.03.2015
Poznámka: , mení rozhodnutia číslo 0049/2013/P-PP [PDF]
eustream, a.s.
Votrubova 11/A, Bratislava
Dátum: 03.02.2016
Poznámka: , mení rozhodnutia číslo 0049/2013/P-PP [PDF]
Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s.
Kolkáreň 35, Podbrezová
Dátum: 14.03.2017
Poznámka:
ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 19.02.2018
Poznámka:
POZAGAS a.s.
Malé námestie 1, Malacky
Dátum: 24.04.2019
Poznámka:
eustream, a.s.
Votrubova 11/A, Bratislava
Dátum: 14.04.2020
Poznámka:
POZAGAS a.s.
Malé námestie 1, Malacky
Dátum: 22.04.2013
Poznámka:
Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s.
Kolkáreň 35, Podbrezová
Dátum: 31.01.2014
Poznámka: , Doplnenie a zmena rozhodnutia č. 0006/2013/P-PP zo dňa 07. 05. 2013
NAFTA a.s.
Votrubova 1, Bratislava
Dátum: 27.03.2015
Poznámka:
EBA, s.r.o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 30.05.2016
Poznámka:
Optifin Energo, s. r. o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 07.04.2017
Poznámka:
Optifin Energo, s. r. o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 18.04.2018
Poznámka: