Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 20.12.2019
Poznámka:
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 20.12.2019
Poznámka: TPS 2020 - Odvolanie.

Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 20.12.2019
Poznámka:
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 21.02.2024
Poznámka: Pripojovacie poplatky
PPKK distribúcia, s.r.o.
Bratislavská 81/37, Šamorín
Dátum: 05.04.2024
Poznámka: Pripojovacie poplatky
STENERGYS, s.r.o.
SNP 15/33, Žiar nad Hronom
Dátum: 05.04.2024
Poznámka: Distribúcia
EXPORT-IMPORT, s.r.o. Bardejov
Dukelská 19, Bardejov
Dátum: 09.04.2024
Poznámka: Pripojovacie poplatky
PPKK distribúcia, s.r.o.
Bratislavská 81/37, Šamorín
Dátum: 12.04.2024
Poznámka: Distribúcia
AB&B, s. r. o.
Einsteinova 19, Bratislava
Dátum: 17.04.2024
Poznámka: Distribúcia
ESCO Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 23.04.2024
Poznámka: Pripojovacie poplatky
ESCO Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 23.04.2024
Poznámka: Pripojovacie poplatky
ESCO Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 23.04.2024
Poznámka: Pripojovacie poplatky
ESCO Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 23.04.2024
Poznámka: Pripojovacie poplatky
ESCO Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 23.04.2024
Poznámka: Pripojovacie poplatky
ESCO Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 23.04.2024
Poznámka: Pripojovacie poplatky
ZAZA energy s. r. o.
Kuzmányho 1916/8, Liptovský Mikuláš
Dátum: 29.04.2024
Poznámka: Pripojovacie poplatky