Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 20.12.2019
Poznámka:
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 20.12.2019
Poznámka:
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 20.12.2019
Poznámka: TPS 2020 - Odvolanie.

PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 28.05.2024
Poznámka: Pripojovacie poplatky
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 28.05.2024
Poznámka: Pripojovacie poplatky
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 28.05.2024
Poznámka: Pripojovacie poplatky
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 28.05.2024
Poznámka: Pripojovacie poplatky
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 28.05.2024
Poznámka: Pripojovacie poplatky
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 28.05.2024
Poznámka: Pripojovacie poplatky
OPTIMAL PARTNER s. r. o.
Dúbravská cesta 2, Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Dátum: 02.06.2024
Poznámka: Pripojovacie poplatky
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 05.06.2024
Poznámka: Pripojovacie poplatky
AB&B, s. r. o.
Einsteinova 19, Bratislava
Dátum: 14.06.2024
Poznámka: Pripojovacie poplatky
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 20.06.2024
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0381/2024/E mení rozhodnutie číslo 0125/2023/E (PDF)
Distribúcia
ZAZA energy s. r. o.
Kuzmányho 1916/8, Liptovský Mikuláš
Dátum: 25.06.2024
Poznámka: Distribúcia
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 25.06.2024
Poznámka: Distribúcia