AB&B, s. r. o.
Einsteinova 19, Bratislava
Dátum: 17.04.2024
Poznámka: Distribúcia
AB&B, s. r. o.
Einsteinova 19, Bratislava
Dátum: 22.03.2024
Poznámka: Distribúcia
AB&B, s. r. o.
Einsteinova 19, Bratislava
Dátum: 22.03.2024
Poznámka: Distribúcia
AB&B, s. r. o.
Einsteinova 19, Bratislava
Dátum: 22.03.2024
Poznámka: Distribúcia
ECOGI MDS s.r.o.
Rampová 3415/6, Košice - mestská časť Sever
Dátum: 25.03.2024
Poznámka: Distribúcia
ECOGI MDS s.r.o.
Rampová 3415/6, Košice - mestská časť Sever
Dátum: 25.03.2024
Poznámka: Pripojovacie poplatky
eGrid SK s.r.o.
Pribinova 10, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 26.03.2024
Poznámka: Pripojovacie poplatky
EXPORT-IMPORT, s.r.o. Bardejov
Dukelská 19, Bardejov
Dátum: 09.04.2024
Poznámka: Pripojovacie poplatky
KLF-ENERGETIKA, a.s.
Kukučínova 2346, Kysucké Nové Mesto
Dátum: 27.03.2024
Poznámka: Distribúcia
NSREA, s.r.o.
Prielohy 1012/1C, Žilina
Dátum: 14.03.2024
Poznámka: Distribúcia
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 21.02.2024
Poznámka: Pripojovacie poplatky
PPKK distribúcia, s.r.o.
Bratislavská 81/37, Šamorín
Dátum: 12.04.2024
Poznámka: Distribúcia
PPKK distribúcia, s.r.o.
Bratislavská 81/37, Šamorín
Dátum: 05.04.2024
Poznámka: Pripojovacie poplatky
Slovenské elektrárne, a.s.
Pribinova 40, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 21.03.2024
Poznámka: Distribúcia
STENERGYS, s.r.o.
SNP 15/33, Žiar nad Hronom
Dátum: 05.04.2024
Poznámka: Distribúcia
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 20.12.2019
Poznámka:
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 20.12.2019
Poznámka: TPS 2020 - Odvolanie.

Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 20.12.2019
Poznámka: