VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
P.O.BOX 45, Karloveská 2, Bratislava
Dátum: 30.06.2022
Poznámka:
Sudeková Dagmar, MUDr.
Purpurová 1066/1, Žilina
Dátum: 28.06.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0020/2022/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 2203/2014/E-OZ (PDF)
ELRAMST, s.r.o.
Demjata 137, Demjata
Dátum: 27.06.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0019/2022/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 2430/2014/E-OZ [PDF]
FTV POZEMKY 2 s. r. o.
Michalská 9, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 22.06.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0018/2022/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0251/2022/E-OZ (PDF)
TRASIMO, s.r.o.
Michalská 9, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 22.06.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0017/2022/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0222/2022/E-OZ (PDF)
Heliopark 3, s.r.o.
Lomená 10, Košice
Dátum: 20.06.2022
Poznámka:
Heliopark 5, s.r.o.
Lomená 10, Košice
Dátum: 20.06.2022
Poznámka:
Heliopark 2, s.r.o.
Lomená 10, Košice
Dátum: 20.06.2022
Poznámka:
Heliopark 8, s.r.o.
Lomená 10, Košice
Dátum: 20.06.2022
Poznámka:
Heliopark 7, s.r.o.
Lomená 10, Košice
Dátum: 20.06.2022
Poznámka:
Heliopark 9, s.r.o.
Lomená 10, Košice
Dátum: 20.06.2022
Poznámka:
ADAKOB, s.r.o.
Lomená 10, Košice
Dátum: 20.06.2022
Poznámka:
MAHAVISNU ENERGY s.r.o.
Rozvojová 2, Košice - mestská časť Juh
Dátum: 13.06.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0015/2022/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 2101/2014/E-OZ [PDF]
Karpiš Peter, Ing.
Lúčna 3, Prievidza
Dátum: 30.05.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0014/2022/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 2192/2014/E-OZ (PDF)
Szilvásy Ladislav
Budovateľská 27, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 05.05.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0013/2022/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1821/2014/E-OZ [PDF]
Martin Murín
Jesenského 6, Detva
Dátum: 02.05.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0010/2022/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1365/2014/E-OZ (PDF)
TOMS - SK, s.r.o.
Jesenského 6, Detva
Dátum: 02.05.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0011/2022/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1389/2014/E-OZ (PDF)
Marek Murín
Jesenského 745/6, Detva
Dátum: 02.05.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0009/2022/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1388/2014/E-OZ (PDF)
Ján Murín - TOMS
Jesenského 745/6, Detva
Dátum: 02.05.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0012/2022/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1367/2014/E-OZ (PDF)
A.En. Slovensko s.r.o.
Dúbravca 5, Martin
Dátum: 26.04.2022
Poznámka: