ZVS holding, a.s.
Štúrova 925/27, Dubnica nad Váhom
Dátum: 23.01.2023
Poznámka:
ZVS holding, a.s.
Štúrova 925/27, Dubnica nad Váhom
Dátum: 20.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0045/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0016/2015/E-PP [PDF]
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 28.06.2022
Poznámka:
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 10.11.2023
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0196/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0196/2023/E-ZR
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 18.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0196/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0001/2023/E-MR [PDF]
ZSE Development, s.r.o.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 03.02.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0075/2018/E v znení rozhodnutia č. 0113/2018/E v znení rozhodnutia č. 0134/2020/E
Železnice Slovenskej republiky
Klemensova 8, Bratislava
Dátum: 18.01.2023
Poznámka:
ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce
Štefana Tučeka 23, Michalovce
Dátum: 07.09.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0170/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0004/2021/E-PP [PDF]
Zdeněk Tarr
sídlisko Lúky 1227/77, Vráble
Dátum: 11.10.2019
Poznámka: Rozhodnutie číslo ruší rozhodnutie číslo 1511/2014/E-OZ [PDF]
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 03.12.2021
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 05.01.2021
Poznámka:
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 06.07.2021
Poznámka:
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 27.11.2020
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 06.03.2019
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia DCC.
Všeobecné platné požiadavky, plán nastavenia frekvenčného odľahčenia (čl. 6)
Príloha k rozhodnutiu číslo 0005/2019/E-EU
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 30.01.2019
Poznámka:
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 26.11.2019
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 29.01.2019
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia RfG.
Všeobecné platné požiadavky, plán nastavenia frekvenčného odľahčenia (čl. 7).
Toto rozhodnutie ruší rozhodnutie číslo 0018/2018/E-EU a rozhodnutie č. 0014/2018/E-EU
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 07.09.2017
Poznámka:
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 14.12.2022
Poznámka:
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 30.12.2022
Poznámka: