HEC Services, s.r.o.
Einsteinova 24, Bratislava
Dátum: 17.02.2023
Poznámka:
ENERGY ONE, s. r. o.
Čachtická 13, Bratislava
Dátum: 17.02.2023
Poznámka:
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 17.02.2023
Poznámka:
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18/7555, Piešťany
Dátum: 17.02.2023
Poznámka:
ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 17.02.2023
Poznámka:
Slovenské elektrárne, a.s.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 15.02.2023
Poznámka:
KINEX BEARINGS, a.s.
1. mája 71/36, Bytča
Dátum: 15.02.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0092/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0020/2016/E-PP [PDF]
Pardubský Boris
Stredná 475/42, Šamorín - Mliečno
Dátum: 14.02.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0094/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0712/2014/E-OZ [PDF]
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o.
Vajnorská ulica 135, Bratislava
Dátum: 13.02.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0088/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0035/2013/E-PP (PDF)
BAMIPA, s.r.o.
Továrenská 1219, Bošany
Dátum: 13.02.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0089/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0045/2014/E-PP [PDF]
RoTTeL Energy, s.r.o.
Jarková 42, Prešov
Dátum: 13.02.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0091/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0067/2022/E-PP (PDF)
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Jaslovské Bohunice 360, Jaslovské Bohunice
Dátum: 13.02.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0090/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0004/2022/E-PP [PDF]
OFZ, a.s.
Široká 381, Oravský Podzámok
Dátum: 13.02.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0093/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0014/2018/E-PP [PDF]
Hotel Bystrička s.r.o.
Bystrička 152, Bystrička
Dátum: 10.02.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0087/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0009/2019/E-OZ (PDF)
MVE Váh, s.r.o.
Ul. M. M. Hodžu 2075/2, Liptovský Mikuláš
Dátum: 10.02.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0085/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0115/2014/E-OZ (PDF)
PASPOL SK, spol. s r.o.
Pravenec 420, Pravenec
Dátum: 09.02.2023
Poznámka:
ACROPOLIS SLOVAKIA, s.r.o.
Rastislavova 12, Nitra
Dátum: 09.02.2023
Poznámka:
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18/7555, Piešťany
Dátum: 09.02.2023
Poznámka:
KMF SLOVAKIA, s. r. o.
Jasovská 3183/39, Bratislava - mestská časť Petržalka
Dátum: 09.02.2023
Poznámka:
E-Power Supply s.r.o.
Veľká okružná 59/A, Žilina
Dátum: 09.02.2023
Poznámka: