Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Matice slovenskej 10, Prievidza
Dátum: 06.02.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0084/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0032/2013/E-PP [PDF]
Danucem Slovensko a.s.
Rohožník
Dátum: 01.02.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0079/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0062/2014/E-PP (PDF)
KORD SIPOX a.s.
Partizánska 73, Bánovce nad Bebravou
Dátum: 01.02.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0081/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0057/2014/E-PP (PDF)
CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.
Štúrova 101, Svit
Dátum: 01.02.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0080/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0208/2012/E-PP [PDF]
KMF SLOVAKIA, s. r. o.
Jasovská 3183/39, Bratislava - mestská časť Petržalka
Dátum: 01.02.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0082/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0008/2015/E-PP (PDF)
MAHLE Engine Components Slovakia s.r.o.
Nábrežie Oravy 625/12B, Dolný Kubín
Dátum: 31.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0076/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0037/2014/E-PP [PDF]
Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Letisko M.R. Štefánika, Bratislava II
Dátum: 31.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0077/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0013/2013/E-PP [PDF]
MYMA Invest, s. r. o.
M. R. Štefánika 73, Žilina
Dátum: 31.01.2023
Poznámka:
VEGUM a. s.
Gumárenská 337, Dolné Vestenice
Dátum: 31.01.2023
Poznámka:
EP GROUP s.r.o.
Hlinícka 14, Myjava
Dátum: 31.01.2023
Poznámka:
BBF energy, s.r.o.
Podskala 3240, Spišská Nová Ves
Dátum: 31.01.2023
Poznámka:
CHEMES, a.s. Humenné
Chemlonská 1, Humenné
Dátum: 31.01.2023
Poznámka:
EP GROUP s.r.o.
Hlinícka 14, Myjava
Dátum: 31.01.2023
Poznámka:
EP GROUP s.r.o.
Hlinícka 14, Myjava
Dátum: 31.01.2023
Poznámka:
ISTROCENTRUM s. r. o.
Mlynské nivy 16, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 31.01.2023
Poznámka:
BPS Čečejovce, družstvo
Paňovská 7/530, Čečejovce
Dátum: 31.01.2023
Poznámka:
ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o.
Technická 7, Bratislava
Dátum: 31.01.2023
Poznámka:
ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o.
Technická 7, Bratislava
Dátum: 31.01.2023
Poznámka:
Sochová Daša, Ing.
Nanterská 1681/10, Žilina
Dátum: 31.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0078/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0002/2015/E-OZ (PDF)
TMC Servis s.r.o.
Alstrova 6061/129, Bratislava
Dátum: 30.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0073/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0026/2015/E-PP [PDF]