EP GROUP s.r.o.
Hlinícka 14, Myjava
Dátum: 31.01.2023
Poznámka:
BBF energy, s.r.o.
Podskala 3240, Spišská Nová Ves
Dátum: 31.01.2023
Poznámka:
CHEMES, a.s. Humenné
Chemlonská 1, Humenné
Dátum: 31.01.2023
Poznámka:
EP GROUP s.r.o.
Hlinícka 14, Myjava
Dátum: 31.01.2023
Poznámka:
EP GROUP s.r.o.
Hlinícka 14, Myjava
Dátum: 31.01.2023
Poznámka:
ISTROCENTRUM s. r. o.
Mlynské nivy 16, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 31.01.2023
Poznámka:
BPS Čečejovce, družstvo
Paňovská 7/530, Čečejovce
Dátum: 31.01.2023
Poznámka:
ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o.
Technická 7, Bratislava
Dátum: 31.01.2023
Poznámka:
ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o.
Technická 7, Bratislava
Dátum: 31.01.2023
Poznámka:
Sochová Daša, Ing.
Nanterská 1681/10, Žilina
Dátum: 31.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0078/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0002/2015/E-OZ (PDF)
TMC Servis s.r.o.
Alstrova 6061/129, Bratislava
Dátum: 30.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0073/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0026/2015/E-PP [PDF]
TMC Servis s.r.o.
Alstrova 6061/129, Bratislava
Dátum: 30.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0074/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0025/2015/E-PP [PDF]
Slovenská energetika, a.s.
Bytčianska 371/121, Žilina
Dátum: 30.01.2023
Poznámka:
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 30.01.2023
Poznámka:
Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s.
Priemyselná 12, Žiar nad Hronom
Dátum: 30.01.2023
Poznámka:
SLZ NOVA a.s.
Hlavná 133, Hnúšťa
Dátum: 30.01.2023
Poznámka:
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Matice slovenskej 10, Prievidza
Dátum: 30.01.2023
Poznámka:
ENSTRA a. s.
Kálov 1, Žilina
Dátum: 30.01.2023
Poznámka:
Metsa Tissue Slovakia s.r.o.
Celulózka 3494, Žilina
Dátum: 30.01.2023
Poznámka:
AGROSEV, spol. s r.o.
Bottova 1, Detva
Dátum: 30.01.2023
Poznámka: