Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 25.01.2024
Poznámka:
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 25.01.2024
Poznámka:
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 25.01.2024
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 10.01.2024
Poznámka:
Druhá prenosová, s. r. o.
Kolonáda Bojnice 944, Bojnice
Dátum: 09.01.2024
Poznámka:
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 08.01.2024
Poznámka:
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 08.01.2024
Poznámka:
HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť (v skratke HBz, a.s.)
Matice slovenskej 10, Prievidza
Dátum: 22.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0201/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0024/2024/E (PDF)
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 22.12.2023
Poznámka:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Dátum: 22.12.2023
Poznámka:
Milan Roba
Čirč 188, Čirč
Dátum: 21.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0202/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1366/2014/E-OZ (PDF)
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 20.12.2023
Poznámka:
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 19.12.2023
Poznámka:
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 19.12.2023
Poznámka:
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 19.12.2023
Poznámka:
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 18.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0196/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0001/2023/E-MR [PDF]
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Dátum: 18.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0198/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0004/2023/E-MR (PDF)
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 18.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0199/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0003/2023/E-MR (PDF)
Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 18.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0200/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0002/2023/E-MR (PDF)
Letisko Košice - Airport Košice a.s.
Letisko Košice, Košice IV
Dátum: 15.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0197/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0006/2021/E-PP [PDF]