KVARTET, a.s.
Nitrianska cesta 503/60, Partizánske
Dátum: 18.07.2019
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0018/2019/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0237/2019/E [PDF]
MVE Váh, s.r.o.
Ul. M. M. Hodžu 2075/2, Liptovský Mikuláš
Dátum: 12.08.2019
Poznámka:
AGROMÄSO, družstvo
Bystrička 152, Bystrička
Dátum: 16.08.2019
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0023/2019/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 2264/2014/E-OZ [PDF]
Kurincová Miroslava, Ing.
Pekná 30/36, Žilina
Dátum: 19.08.2019
Poznámka:
DREPAL s.r.o.
Družstevná ulica 450, Spišská Belá
Dátum: 20.08.2019
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0020/2019/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1649/2014/E-OZ [PDF]
Slovenské elektrárne, a.s.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 16.09.2019
Poznámka:
Očenáš Stanislav
Dolná 22, Selce
Dátum: 02.10.2019
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0025/2019/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0095/2014/E-OZ [PDF]
Karaš Štefan, Ing.
Strojárenská 11c, Košice
Dátum: 02.10.2019
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0024/2019/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0060/2015/E-OZ [PDF]
Zdeněk Tarr
sídlisko Lúky 1227/77, Vráble
Dátum: 11.10.2019
Poznámka: Rozhodnutie číslo ruší rozhodnutie číslo 1511/2014/E-OZ [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 16.10.2019
REAL-MED s.r.o.
Ádorská 1, Dunajská Streda
Dátum: 22.10.2019
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0027/2019/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0324/2014/E-OZ [PDF]
Čulen Milan Ing. LENCO servis
Partizánska 15, Piešťany
Dátum: 22.10.2019
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0028/2019/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 2084/2014/E-OZ [PDF]
Slovenské elektrárne, a.s.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 23.10.2019
Poznámka:
ENERGO DISTRIBÚCIA, s.r.o.
Osloboditeľov 37, Košice
Dátum: 13.11.2019
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 26.11.2019
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 02.12.2019
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 04.12.2019
Renáta Chalupková REMAX
Turá Lúka 32, Myjava
Dátum: 05.12.2019
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0029/2019/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1979/2014/E-OZ [PDF]
Bobček Alojz Ing. BZ SOFT
Hurbanova 1183/4, Dolný Kubín
Dátum: 20.12.2019
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0045/2017/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1917/2014/E-OZ [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 20.12.2019
Poznámka: