ENSTRA Power Generation LC s.r.o.
J. Kármána 18/11, Lučenec
Dátum: 19.12.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0034/2018/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0092/2017/E-KV [PDF]
HANDLOVSKÁ ENERGETIKA, s.r.o.
Štrajková 1, Handlová
Dátum: 20.12.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0036/2018/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0124/2017/E-OZ [PDF]
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 27.12.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0033/2018/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0852/2014/E-OZ [PDF]
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 27.12.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0031/2018/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0880/2014/E-OZ [PDF]
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 27.12.2018
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 27.12.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0030/2018/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0851/2014/E-OZ [PDF]
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 03.01.2019
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia RfG.
Všeobecné platné požiadavky, plán nastavenia frekvenčného odľahčenia (čl. 7).
K tomuto rozhodnutiu bola vydaná oprava zo dňa 08.01.2019.Toto rozhodnutie ruší rozhodnutie číslo 0016/2018/E-EU.
SLUŽBYT, s.r.o.
Karpatská 56, Svidník
Dátum: 09.01.2019
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0001/2019/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0002/2017/E-KV [PDF]
BIOENERGY TOPOĽČANY s.r.o.
Budovateľská 38, Prešov
Dátum: 10.01.2019
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0003/2019/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0119/2017/E-OZ [PDF]
BIOENERGY BARDEJOV, s.r.o.
Štefánikova 3842, Bardejov
Dátum: 10.01.2019
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0002/2019/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0118/2017/E-OZ [PDF]
Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o.
Moldavská cesta 8/A, Košice
Dátum: 10.01.2019
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0004/2019/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0008/2017/E-KV [PDF]
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 11.01.2019
Poznámka:
Vajs Igor, Ing.
Pod Kozákom 707/12, Sliač
Dátum: 14.01.2019
Poznámka:
DREVOPROJEKT Komárno, s.r.o.
Dunajské nábrežie 14, Komárno
Dátum: 15.01.2019
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 21.01.2019
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia SO.
Návrh kľúčových organizačných požiadaviek, úloh a zodpovedností súvisiacich s výmenou údajov o prevádzkovej bezpečnosti (KORRR – key organizational requirements, roles and responsibilitie
Príloha k rozhodnutiu číslo 0003/2019/E-EU
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
Dátum: 25.01.2019
Poznámka:
ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 28.01.2019
Poznámka:
Pilip Peter, Ing.
Šípková 12, Chorvátsky Grob
Dátum: 29.01.2019
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0007/2019/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0711/2014/E-OZ [PDF]
ČEZ Slovensko, s.r.o.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 29.01.2019
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0008/2019/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0259/2018/E [PDF]
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 29.01.2019
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia RfG.
Všeobecné platné požiadavky, plán nastavenia frekvenčného odľahčenia (čl. 7).
Toto rozhodnutie ruší rozhodnutie číslo 0018/2018/E-EU a rozhodnutie č. 0014/2018/E-EU