Horváth Jozef - obchodné služby
Novozámocká 36, Nitra
Dátum: 14.05.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0040/2017/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1255/2014/E-OZ [PDF]
Snopková Mária
A. Kubinu 7, Trnava
Dátum: 24.05.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0043/2017/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 2363/2014/E-OZ [PDF]
SQUAD ONE s.r.o.
Nová 425/43, Žilina
Dátum: 14.06.2018
Poznámka:
AGROprofit Boliarov, s.r.o.
Boliarov 7, Košice
Dátum: 18.06.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0044/2017/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1321/2014/E-OZ [PDF]
PROVEST, spol. s r.o.
Oravická 1771, Trstená
Dátum: 28.06.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0012/2018/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0219/2014/E-OZ [PDF]
Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dúbravská cesta 9, Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Dátum: 28.06.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0013/2018/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0217/2014/E-OZ [PDF]
Papp Imrich
Palantášska 370, Matúškovo
Dátum: 09.07.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0015/2018/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0030/2014/E-OZ [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 12.07.2018
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia FCA.
Metodika spoločného sieťového modelu (CGM - common grid model, čl. 18 FCA).
Lehotský Vladimír
Na Pastierskych 128, Važec
Dátum: 13.07.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0016/2018/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0089/2016/E-OZ [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 19.07.2018
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia FCA.
Návrh regionálneho usporiadania dlhodobých prenosových práv (regional design LTTR, čl. 31 FCA).
VIDLIČKA, s.r.o.
Piešťanská 67, Nové Mesto nad Váhom
Dátum: 13.08.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0019/2018/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0594/2014/E-OZ [PDF]
Mitráš Slavko
Dukelská 70, Giraltovce
Dátum: 13.08.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0018/2018/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0064/2015/E-OZ [PDF]
Jankal Matej, Ing.
Športová 22, Gelnica
Dátum: 04.09.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0020/2018/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0493/2014/E-OZ [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 06.09.2018
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia BAL.
Výnimka pre oddelené obstarávanie disponibility služby typu sekundárna regulácia výkonu (SRV) (čl. 32 BAL).
BREBIS, s.r.o.
U Vulgana 908, Šaštín - Stráže
Dátum: 07.09.2018
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 13.09.2018
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia SO.
Určenie blokov regulácie frekvencie a činného výkonu (LFC blocks - load-frequency control blocks, čl. 141 SO). br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0007/2022/E-ZR
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 19.09.2018
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia SO.
Metodika spoločného sieťového modelu (CGM - common grid model, čl. 67 a 70 SO).
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 19.09.2018
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia FCA.
Pravidlá nominácie pre fyzické prenosové práva pre hranice ponukovej oblasti medzi Rakúskom, Chorvátskom, ČR, Nemeckom, Maďarskom, Poľskom, SR a Slovinskom (PTR - physical transmission righ
LF REAL ESTATE, s.r.o.
Gen. M. R. Štefánika 7263/6, Trenčín
Dátum: 24.09.2018
Poznámka:
ETOP POWER PLANT B, s. r. o.
Gen. M. R. Štefánika 7263/6, Trenčín
Dátum: 24.09.2018
Poznámka: