Loacker renewable Energy Mokrance s.r.o.
Cesta do Hanisky 11, Košice
Dátum: 08.12.2022
Poznámka:
AFG, s.r.o.
Dĺžiny 122/40, Turčianske Teplice
Dátum: 08.12.2022
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0050/2022/E-OZ (PDF)
Krištúfek Jozef, Ing.
Výmoľ č. 372, Cerová
Dátum: 12.12.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0051/2022/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1983/2014/E-OZ (PDF)
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 14.12.2022
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 16.12.2022
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 30.12.2022
Poznámka:
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 30.12.2022
Poznámka:
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 30.12.2022
Poznámka:
Slovenské elektrárne, a.s.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 30.12.2022
Poznámka:
Slovenské elektrárne, a.s.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 30.12.2022
Poznámka:
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 30.12.2022
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 30.12.2022
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 30.12.2022
Poznámka:
KRON ENERGY, s. r. o.
Mraziarenská 6, Bratislava
Dátum: 01.01.2023
Poznámka:
Daifel finance, a.s.
Nitrianska 99, Hlohovec
Dátum: 05.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0002/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0010/2013/E-PP [PDF]
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Dátum: 05.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0001/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0023/2015/E-PP [PDF]
Lindner Immo Slovakia s.r.o.
Galvániho 15B, Bratislava
Dátum: 05.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0003/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0003/2021/E-PP [PDF]
RAVEN a.s.
Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica
Dátum: 05.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0004/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0025/2014/E-PP [PDF]
EUROPA SC a. s.
Na Troskách 25/14180, Banská Bystrica
Dátum: 05.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0005/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0018/2015/E-PP [PDF]
Duslo, a.s.
Administratívna budova, ev. č. 1236, Šaľa
Dátum: 05.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0006/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0038/2013/E-PP (PDF)