TOPOS Tovarníky a.s.
Odbojárov 294/10, Tovarníky
Dátum: 20.12.2017
Poznámka:
Biotika a.s.
Slovenská Ľupča 566
Dátum: 20.12.2017
Poznámka:
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, Košice
Dátum: 03.01.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0002/2018/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0003/2018/E-KV [PDF]
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, Košice
Dátum: 03.01.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0001/2018/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0101/2017/E-KV [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 17.01.2018
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia CACM.
Určenie regiónu výpočtu kapacity (CCR - capacity calculation region, čl. 15 CACM).
Bobčeková Iveta, Mgr.
Revišné 326, Veličná
Dátum: 30.01.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0027/2017/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0077/2015/E-OZ [PDF]
Otčenáš Ján, Ing.
Podunajská 15, Bratislava
Dátum: 31.01.2018
Poznámka:
UNICORN - ESK, s.r.o.
Poštová č. 58, Tornaľa
Dátum: 31.01.2018
Poznámka:
Bobčeková Iveta, Mgr.
Revišné 326, Veličná
Dátum: 31.01.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0028/2017/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0066/2015/E-OZ [PDF]
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 31.01.2018
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia CACM.
Produkty, ktoré možno zohľadniť v procese jednotného prepojenia denných trhov (Products DA, čl. 40 CACM).
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 31.01.2018
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia CACM.
Produkty, ktoré možno zohľadniť v procese jednotného prepojenia vnútrodenných trhov (Products ID, čl. 53 CACM).
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 31.01.2018
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia CACM.
Záložná metodika (Back-up methodology, čl. 36 CACM).
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 13.02.2018
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia RfG.
Návrh výkonových limitov – schválenie hraničných hodnôt maximálnej kapacity pre jednotky na výrobu elektrickej energie typu B, C a D (čl. 5).
REIMANN s.r.o.
Gaštanová 1444/5, Zvolen
Dátum: 13.02.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0029/2017/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0020/2015/E-OZ [PDF]
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 22.02.2018
Poznámka:
Hrbiková Zuzana
Pod Statkem 61, Svinaře - Halouny
Dátum: 22.02.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0030/2017/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 2109/2014/E-OZ [PDF]
Peris a.s.
Prievozská 32, Bratislava
Dátum: 28.02.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0003/2018/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1779/2014/E-OZ [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 05.03.2018
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia FCA.
Metodika poskytovania údajov o výrobe a zaťažení (GLDP - generation and load data provision, čl. 17 FCA).
Jaroslav Ostrožovič - J. & J. Ostrožovič
Nižná 233, Veľká Tŕňa
Dátum: 05.03.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0004/2018/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1333/2014/E-OZ [PDF]
Jaroslav Ostrožovič - J. & J. Ostrožovič
Nižná 233, Veľká Tŕňa
Dátum: 05.03.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0005/2018/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1334/2014/E-OZ [PDF]