Bioplyn Horovce, s. r. o.
Horovce 106, Horovce
Dátum: 26.10.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0046/2022/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0005/2017/E-OZ [PDF]
BPS Ladomirová, s. r. o. v konkurze
Račianska 66, Bratislava
Dátum: 27.10.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0047/2022/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0063/2022/E-OZ (PDF)
BIOPLYN BIEROVCE s. r. o.
Centrum II 70/1, Dubnica nad Váhom
Dátum: 02.11.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0042/2022/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0010/2017/E-OZ (PDF)
BIOPLYN BIEROVCE 2 s. r. o.
Horovce 106, Horovce
Dátum: 02.11.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0043/2022/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0009/2017/E-OZ (PDF)
Miroslav Čiernik
Čajkovského 434/40, Nitra
Dátum: 04.11.2022
Poznámka:
AGROSTAAR KB spol. s r.o.
Kráľov Brod č. 2, Kráľov Brod
Dátum: 07.11.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0044/2022/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0133/2017/E-OZ [PDF]
TMC Servis s.r.o.
Alstrova 6061/129, Bratislava
Dátum: 09.11.2022
Poznámka:
Heliopark 2, s.r.o.
Lomená 10, Košice
Dátum: 16.11.2022
Poznámka:
Heliopark 3, s.r.o.
Lomená 10, Košice
Dátum: 16.11.2022
Poznámka:
Heliopark 5, s.r.o.
Lomená 10, Košice
Dátum: 16.11.2022
Poznámka:
Heliopark 7, s.r.o.
Lomená 10, Košice
Dátum: 16.11.2022
Poznámka:
Heliopark 8, s.r.o.
Lomená 10, Košice
Dátum: 16.11.2022
Poznámka:
Heliopark 9, s.r.o.
Lomená 10, Košice
Dátum: 16.11.2022
Poznámka:
ADAKOB, s.r.o.
Lomená 10, Košice
Dátum: 16.11.2022
Poznámka:
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 23.11.2022
Poznámka:
Max-Pro s.r.o.
Južná trieda 8, Košice
Dátum: 28.11.2022
Poznámka:
BIOELEKTRO ENERGY 3 s. r. o.
Hviezdoslavova 168/168, Ladce
Dátum: 29.11.2022
Poznámka:
Rybárová farma s.r.o.
Poznanova 35/935, Šurany
Dátum: 07.12.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0049/2022/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0141/2017/E-OZ (PDF)
Wellness Invest, a.s.
Malý trh 2/A, Bratislava
Dátum: 07.12.2022
Poznámka:
Rybárová AGROFARMA s.r.o.
Kostolný Sek, Poznanova 935/35 , Šurany
Dátum: 07.12.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0048/2022/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0142/2017/E-OZ (PDF)