MAHAVISNU ENERGY s.r.o.
Rozvojová 2, Košice - mestská časť Juh
Dátum: 13.06.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0015/2022/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 2101/2014/E-OZ [PDF]
Heliopark 3, s.r.o.
Lomená 10, Košice
Dátum: 20.06.2022
Poznámka:
Heliopark 5, s.r.o.
Lomená 10, Košice
Dátum: 20.06.2022
Poznámka:
Heliopark 2, s.r.o.
Lomená 10, Košice
Dátum: 20.06.2022
Poznámka:
Heliopark 8, s.r.o.
Lomená 10, Košice
Dátum: 20.06.2022
Poznámka:
Heliopark 7, s.r.o.
Lomená 10, Košice
Dátum: 20.06.2022
Poznámka:
Heliopark 9, s.r.o.
Lomená 10, Košice
Dátum: 20.06.2022
Poznámka:
ADAKOB, s.r.o.
Lomená 10, Košice
Dátum: 20.06.2022
Poznámka:
FTV POZEMKY 2 s. r. o.
Michalská 9, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 22.06.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0018/2022/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0251/2022/E-OZ (PDF)
TRASIMO, s.r.o.
Michalská 9, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 22.06.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0017/2022/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0222/2022/E-OZ (PDF)
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 23.06.2022
Poznámka:
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 23.06.2022
Poznámka:
ELRAMST, s.r.o.
Demjata 137, Demjata
Dátum: 27.06.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0019/2022/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 2430/2014/E-OZ [PDF]
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 28.06.2022
Poznámka:
Sudeková Dagmar, MUDr.
Purpurová 1066/1, Žilina
Dátum: 28.06.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0020/2022/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 2203/2014/E-OZ (PDF)
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 29.06.2022
Poznámka:
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 29.06.2022
Poznámka:
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
P.O.BOX 45, Karloveská 2, Bratislava
Dátum: 30.06.2022
Poznámka:
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
P.O.BOX 45, Karloveská 2, Bratislava
Dátum: 04.07.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0022/2022/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0125/2018/E (PDF)
Blanár Róbert
Radava 300, Radava
Dátum: 11.07.2022
Poznámka: Toto rozhodnutie ruší rozhodnutie číslo 2337/2014/E-OZ