Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 11.01.2022
Igor Dibdiak - DREVOVÝROBA
Potočná 13, Michalová
Dátum: 12.01.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0001/2022/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0052/2015/E-OZ [PDF]
CONTE spol. s r.o.
Ovocný trh 572/11, Praha 1
Dátum: 12.01.2022
Poznámka: Toto rozhodnutie ruší rozhodnutie číslo 0287/2020/E
Plevková Zlatica
Trstín 321, Trstín
Dátum: 25.01.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0003/2022/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 2059/2014/E-OZ [PDF]
MVE Trenčín s.r.o.
Trenčianske Biskupice 7051, Trenčín
Dátum: 03.02.2022
Poznámka:
IKA TRANS, spol. s r.o.
Nad traťou 26, Kežmarok
Dátum: 04.02.2022
Poznámka: Toto rozhodnutie ruší rozhodnutie číslo 0236/2018/E
Lupták Milan
Jula Horvátha 905/40, Kremnica
Dátum: 08.02.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0005/2022/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0653/2014/E-OZ [PDF]
MAHAVISNU ENERGY s.r.o.
Mojmírova 8, Košice
Dátum: 16.02.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0006/2022/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 2321/2014/E-OZ [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 17.02.2022
Karpiš Peter, Ing.
Lúčna 3, Prievidza
Dátum: 14.03.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0008/2022/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 2192/2014/E-OZ [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 21.03.2022
Triumf professional tools s.r.o.
Kollárova 88, Martin
Dátum: 25.03.2022
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 08.04.2022
A.En. Slovensko s.r.o.
Dúbravca 5, Martin
Dátum: 26.04.2022
Poznámka:
Martin Murín
Jesenského 6, Detva
Dátum: 02.05.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0010/2022/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1365/2014/E-OZ (PDF)
TOMS - SK, s.r.o.
Jesenského 6, Detva
Dátum: 02.05.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0011/2022/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1389/2014/E-OZ (PDF)
Marek Murín
Jesenského 745/6, Detva
Dátum: 02.05.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0009/2022/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1388/2014/E-OZ (PDF)
Ján Murín - TOMS
Jesenského 745/6, Detva
Dátum: 02.05.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0012/2022/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1367/2014/E-OZ (PDF)
Szilvásy Ladislav
Budovateľská 27, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 05.05.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0013/2022/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1821/2014/E-OZ [PDF]
Karpiš Peter, Ing.
Lúčna 3, Prievidza
Dátum: 30.05.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0014/2022/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 2192/2014/E-OZ (PDF)