BioREn BB s.r.o.
Sládkovičova 9, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 11.10.2021
Poznámka:
Hrivňák Milan, Ing
Duklianska 1434, Bardejov
Dátum: 08.11.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0039/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 2157/2014/E-OZ [PDF]
SORUS Energy I., s.r.o.
Palackého 490/3, Nitra
Dátum: 12.11.2021
Poznámka:
PRESTISSIMO s.r.o.
Kremnická 26, Bratislava - mestská časť Petržalka
Dátum: 22.11.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0041/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0174/2017/E-OZ (PDF)
PRESTISSIMO s.r.o.
Kremnická 26, Bratislava - mestská časť Petržalka
Dátum: 22.11.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0040/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0175/2017/E-OZ (PDF)
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 03.12.2021
AGROSERVIS-SLUŽBY, spol. s r.o.
Areál PDP Veľké Uherce 3, Veľké Uherce
Dátum: 13.12.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0043/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0052/2017/E-OZ [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 13.12.2021
Poznámka:
Brodniansky Peter
Lipová 10766/5F, Martin
Dátum: 15.12.2021
Poznámka:
FV BREZNO 1 s.r.o.
Lazovná 53, Banská Bystrica
Dátum: 20.12.2021
Poznámka:
FV BREZNO 2 s.r.o.
Lazovná 53, Banská Bystrica
Dátum: 20.12.2021
Poznámka:
FV BREZNO 3 s.r.o.
Lazovná 53, Banská Bystrica
Dátum: 20.12.2021
Poznámka:
FV BREZNO 4 s.r.o.
Lazovná 53, Banská Bystrica
Dátum: 20.12.2021
Poznámka:
FV BREZNO 5 s.r.o.
Lazovná 53, Banská Bystrica
Dátum: 20.12.2021
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 21.12.2021
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 28.12.2021
Poznámka:
ProfiSolar, spol. s r.o.
Hladovka 875/6, Hladovka
Dátum: 10.01.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0047/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0908/2014/E-OZ [PDF]
ProfiSolar, spol. s r.o.
Hladovka 875/6, Hladovka
Dátum: 10.01.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0046/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0907/2014/E-OZ [PDF]
ProfiSolar, spol. s r.o.
Hladovka 875/6, Hladovka
Dátum: 10.01.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0045/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0906/2014/E-OZ [PDF]
ProfiSolar, spol. s r.o.
Hladovka 875/6, Hladovka
Dátum: 10.01.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0044/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0904/2014/E-OZ [PDF]