Apollo Business Center III, spol. s r.o.
Prievozská 4, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 10.05.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0020/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1546/2014/E-OZ [PDF]
MT Solar, s.r.o.
M. R. Štefánika 873/35, Žilina
Dátum: 17.05.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0025/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0205/2014/E-OZ [PDF]
Mulinka Ladislav, Ing.
gen. Klapku 73, Komárno
Dátum: 19.05.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0026/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1681/2014/E-OZ [PDF]
Ján Krško
Lesná 31, Prievidza
Dátum: 26.05.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0028/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1701/2014/E-OZ (PDF)
Jozef Jenčo
Petrovce 43, Petrovce
Dátum: 26.05.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0027/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0081/2016/E-OZ (PDF)
Brodniansky Peter, Ing.
Pribinova 31, Martin
Dátum: 04.06.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0029/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1085/2014/E-OZ [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 08.06.2021
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 06.07.2021
Poznámka:
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 06.07.2021
Poznámka:
Tomášik Ján
Vyšná Slaná 173, Rejdová
Dátum: 21.07.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0030/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0039/2014/E-OZ (PDF)
LATNER, s.r.o.
Opatovská cesta 163, Trenčín
Dátum: 22.07.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0032/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1459/2014/E-OZ (PDF)
LATNER, s.r.o.
Opatovská cesta 163, Trenčín
Dátum: 22.07.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0031/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1460/2014/E-OZ (PDF)
ENSTRA a. s.
Sasinkova 9, Žilina
Dátum: 12.08.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0035/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0224/2018/E (PDF)
ENSTRA a. s.
Sasinkova 9, Žilina
Dátum: 12.08.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0033/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0223/2018/E (PDF)
ENSTRA a. s.
Sasinkova 9, Žilina
Dátum: 12.08.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0034/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0225/2018/E (PDF)
L-INDUSTRY Park s. r. o.
Hattalova 12/C, Bratislava
Dátum: 18.08.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0036/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0563/2014/E-OZ [PDF]
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 02.09.2021
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0112/2018/E [PDF]
Slezák Rudolf
Poľná 2, Stupava
Dátum: 08.09.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0037/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0492/2014/E-OZ (PDF)
Dufala Štefan, Ing.
Záhradná 40, Bardejov
Dátum: 11.10.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0038/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1652/2014/E-OZ (PDF)
PRIMA Revúca, s.r.o.
Mokrá Lúka 278 , Mokrá Lúka
Dátum: 11.10.2021
Poznámka: