Ing. Viliam Jankovič a RNDr. Iveta Jankovičová
Mojmírova 3, Zlaté Moravce
Dátum: 17.12.2020
Poznámka: Toto rozhodnutie ruší rozhodnutie číslo 0046/2016/E-OZ
Kašubová Eva - E-Fin
Vašinova 141/30, Nitra
Dátum: 28.12.2020
Poznámka: Ruší rozhodnutie číslo 2238/2014/E-OZ (PDF)
STACHEMA Bratislava a.s.
Rovinka 411, Rovinka
Dátum: 28.12.2020
Poznámka: Toto rozhodnutie ruší rozhodnutie číslo 2165/2014/E-OZ
STAVOIMPEX Holíč, spol. s r. o.
Nám. Mieru 20, Holíč
Dátum: 28.12.2020
Poznámka: Toto rozhodnutie ruší rozhodnutie číslo 0486/2017/E
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 05.01.2021
Poznámka:
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 05.01.2021
Poznámka:
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 05.01.2021
Poznámka:
JAPYS s.r.o.
Kataríny Brúderovej 38, Bratislava - mestská časť Vajnory
Dátum: 14.01.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0001/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0313/2014/E-OZ [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 22.01.2021
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 29.01.2021
Bobček Leonard, Mgr.
Revišné 326, Veličná
Dátum: 03.02.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0003/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0199/2017/E-OZ [PDF]
Bobček Leonard, Mgr.
Revišné 326, Veličná
Dátum: 03.02.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0002/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0197/2017/E-OZ [PDF]
ZSE Development, s.r.o.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 03.02.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0075/2018/E v znení rozhodnutia č. 0113/2018/E v znení rozhodnutia č. 0134/2020/E
Veolia Energia Slovensko, a. s.
Einsteinova 25, Bratislava
Dátum: 03.02.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0074/2018/E v znení rozhodnutia č. 0112/2018/E v znení rozhodnutia č. 0133/2020/E
RADIX, spol. s r.o.
Za mostom 12, Košice - mestská časť Krásna
Dátum: 08.02.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0027/2020/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1466/2014/E-OZ [PDF]
Slovenergie SK, a.s.
Hroncova 3, Košice
Dátum: 08.02.2021
Poznámka: Toto rozhodnutie ruší rozhodnutie číslo 0196/2018/E
Vargová Anna
Jelšovce 376, Jelšovce
Dátum: 19.02.2021
Poznámka:
Rastislav Zábronský
V. Žingora 11480, Martin
Dátum: 22.02.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0028/2020/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 2027/2014/E-OZ [PDF]
Martin Rovenský - MARO
Černyševského 1, Bratislava
Dátum: 23.02.2021
Poznámka: Toto rozhodnutie ruší rozhodnutie číslo 1417/2014/E-OZ
ENZO, s.r.o.
Kostolná Ves 201, Nitrianske Rudno
Dátum: 17.03.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0010/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0444/2014/E-OZ [PDF]