LogCap Immorent Uno s.r.o.
Tomášikova 48, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 29.06.2020
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 23.07.2020
Elikon s. r. o.
Vašinova 141/30, Nitra
Dátum: 05.08.2020
Poznámka:
PRVÁ ORAVSKÁ ENERGETICKÁ s.r.o.
Medzibrodie nad Oravou 50, Dolný Kubín
Dátum: 17.08.2020
Poznámka: Potvrdené rozhodnutím RR č. 12/23281/20/RR z 10.11.2020.
ETOP POWER PLANT B, s. r. o.
Gen. M. R. Štefánika 7263/6, Trenčín
Dátum: 18.08.2020
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0013/2020/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0058/2018/E-OZ [PDF]
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
P.O.BOX 45, Karloveská 2, Bratislava
Dátum: 25.08.2020
Poznámka:
RODACH s.r.o.
Oravský Biely potok 25, Oravský Biely Potok
Dátum: 17.09.2020
Poznámka: Rozhodnutie č. 0008/2020/E-ZK bolo zrušené rozhodnutím Regulačnej rady č 01/25651/21/RR zo 16. 02. 2021 a zároveň vrátila vec prvostupňovému orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie.
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 18.09.2020
ROYAL ENERGY s. r. o.
Stará spišská cesta 20/A, Košice - mestská časť Sever
Dátum: 22.09.2020
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0014/2020/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1741/2014/E-OZ [PDF]
Milan Bohdan - MANGALIS
Staničná 491, Kláštor pod Znievom
Dátum: 05.10.2020
Poznámka: Rozhodnutie ruší rozhodnutie číslo 1166/2014/E-OZ.
Pavol Ihnát
Poruba pod Vihorlatom 72, Poruba pod Vihorlatom
Dátum: 05.10.2020
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0017/2020/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0042/2015/E-OZ (PDF)
Pavol Ihnát
Poruba pod Vihorlatom 72, Poruba pod Vihorlatom
Dátum: 05.10.2020
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0015/2020/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0054/2016/E-OZ (PDF)
Pavol Ihnát
Poruba pod Vihorlatom 72, Poruba pod Vihorlatom
Dátum: 05.10.2020
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0016/2020/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 2252/2014/E-OZ (PDF)
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 18.11.2020
MARRONE, s.r.o.
Hlavná ul. 198/30, Dolná Krupá
Dátum: 24.11.2020
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0019/2020/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 2271/2014/E-OZ [PDF]
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 27.11.2020
Slovenergie SK, a.s.
Hroncova 3, Košice
Dátum: 30.11.2020
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 15.12.2020
Poznámka:
TERMMING, a.s.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 16.12.2020
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0024/2020/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0150/2018/E [PDF]
ENGIE Services a.s.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 16.12.2020
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0025/2020/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0152/2019/E [PDF]