LUDOPRINT, a.s.
Bobot č. 338, Bobot
Dátum: 08.01.2020
Poznámka:
Čulen Marek
Partizánska 15, Piešťany
Dátum: 13.01.2020
Poznámka:
Petrášová Valéria
Západná 905/10, Poproč
Dátum: 20.01.2020
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0001/2020/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1471/2014/E-OZ [PDF]
BPS VLČKOVCE, s. r. o.
Gaštanová 1051/5, Chynorany
Dátum: 24.01.2020
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0030/2019/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0034/2017/E-OZ [PDF]
STEFE Banská Bystrica, a.s.
Zvolenská cesta 1, Banská Bystrica
Dátum: 24.01.2020
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0002/2020/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0027/2017/E-KV [PDF]
Veolia Energia Slovensko, a. s.
Einsteinova 25, Bratislava
Dátum: 28.01.2020
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0003/2020/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0074/2018/E [PDF]
Oravské združenie podnikateľov v cestovnom ruchu
Hamuljakova 1421/47, Dolný Kubín
Dátum: 17.02.2020
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0005/2020/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 2481/2014/E-OZ [PDF]
Fráková Dana, Ing.
Mýtna 387/33, Ždaňa
Dátum: 17.02.2020
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0004/2020/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 2253/2014/E-OZ [PDF]
Oravec Libor, MUDr.
Udiča 252, Udiča
Dátum: 10.03.2020
Poznámka: Ruší rozhodnutie číslo 2260/2014/E-OZ
Snopková Oľga
Tematínska 3, Nové Mesto nad Váhom
Dátum: 13.03.2020
Poznámka:
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
P.O.BOX 45, Karloveská 2, Bratislava
Dátum: 13.03.2020
Poznámka: Zastavené konanie - rekonštrukcia VD Žilina.
Skála Martin
Lomnická 818/24, Košice
Dátum: 23.03.2020
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0007/2020/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0159/2017/E-OZ [PDF]
ATOL HB, s.r.o.
Mierová 721, Strážske
Dátum: 02.04.2020
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0008/2020/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 2050/2014/E-OZ [PDF]
Minárová Zdenka
Ulica Rudolfa Hanáka 3746/33, Nitra
Dátum: 21.04.2020
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0009/2020/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0990/2014/E-OZ [PDF]
Boršč Mikuláš MVE
Stavebná 2151/53, Trebišov
Dátum: 23.04.2020
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0010/2020/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1377/2014/E-OZ [PDF]
MALICO s. r. o. v konkurze
Lukov 158, Lukov
Dátum: 12.05.2020
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0011/2020/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0154/2017/E-OZ [PDF]
Viliam Holý - ELBA.H
Školská 20, Nová Baňa
Dátum: 03.06.2020
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0012/2020/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 2294/2014/E-OZ [PDF]
Slašťan Dušan, Mgr.
Bernolákova 9, Banská Bystrica
Dátum: 10.06.2020
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0040/2018/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 2322/2014/E-OZ [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 15.06.2020
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia BAL.
Návrh spoločných pravidiel zúčtovania platných pre všetky plánované výmeny energie (čl. 51 ods. 1 BAL).
Príloha k rozhodnutiu č. 0002/2020/E-EU
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 15.06.2020
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia BAL.
Návrh spoločných pravidiel zúčtovania platných pre všetky plánované výmeny energie (čl. 50 ods. 3 BAL).
Príloha k rozhodnutiu č. 0001/2020/E-EU