Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 19.06.2017
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia CACM.
Konečný termín dennej garantovateľnosti (DAFD - day-ahead firmness deadline, čl. 69 CACM).
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 26.06.2017
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia CACM.
Plán spoločného výkonu funkcií MCO (MCO - market coupling operator, čl. 7 CACM).
Pollák Štefan, Šaľa - Strojárska projekcia, konštrukcia a výroba
Diakovská 9C, Šaľa
Dátum: 20.07.2017
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0021/2017/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0046/2014/E-OZ [PDF]
VIKTOR s. r. o.
Kremnická 26, Bratislava
Dátum: 20.07.2017
Poznámka:
Paulina Pavol, Ing.
Farská 15, B-12/D, Michalovce
Dátum: 20.07.2017
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0019/2017/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0072/2015/E-OZ [PDF]
ALLFINE s. r. o.
Karadžičova 8/A, Bratislava
Dátum: 01.08.2017
Poznámka:
EBA, s.r.o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 04.08.2017
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0004/2017/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0148/2017/E [PDF]
Chorvátová Anna - ALFA
Oravická 95, Liesek
Dátum: 22.08.2017
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0022/2017/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1364/2014/E-OZ [PDF]
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 07.09.2017
Poznámka:
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 06.10.2017
Poznámka:
Böjtös Jozef, Ing.
Bedľová 3579/3, Bratislava
Dátum: 18.10.2017
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0023/2017/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 2292/2014/E-OZ [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 20.10.2017
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia FCA.
Regionálne požiadavky na harmonizované pravidlá prideľovania (regional HAR – harmonised allocation rules, čl. 52 FCA).
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 20.10.2017
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia FCA.
Návrh regionálneho usporiadania dlhodobých prenosových práv (regional design LTTR, čl. 31 FCA).
GEON, a.s.
Horská 11/C, Bratislava
Dátum: 03.11.2017
Poznámka:
PPS Group a.s.
Tajovského 7, Detva
Dátum: 06.11.2017
Poznámka:
ENERGO DISTRIBÚCIA, s.r.o.
Šoltésovej 5, Košice
Dátum: 28.11.2017
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 04.12.2017
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia FCA.
Zriadenie jednotnej prideľovacej platformy a metodika rozdelenia nákladov na jej zriadenie, rozvoj a prevádzku (SAP - single allocation platform, čl. 49 a 59 FCA).
CM European Power Slovakia, s. r. o.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Dátum: 18.12.2017
Poznámka:
CM European Power Slovakia, s. r. o.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Dátum: 18.12.2017
Poznámka:
ENERGY CONSULTING & SERVICES, s.r.o.
Hviezdoslavova 18, Banská Bystrica
Dátum: 18.12.2017
Poznámka: