GREEN POWER RS, s.r.o.
Gorkého 3, Bratislava
Dátum: 04.11.2016
Poznámka:
Slovenské elektrárne, a.s.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 11.11.2016
Poznámka:
Jenčo Jozef, Ing.
Južná trieda 26, Košice
Dátum: 03.01.2017
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0001/2017/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0021/2015/E-OZ [PDF]
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo
Trojičné námestie 5915/9, Trnava
Dátum: 22.02.2017
Poznámka:
EUROPA CENTER, s. r. o.
Tomášikova 19, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 10.03.2017
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0005/2017/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0107/2017/E [PDF]
KLIMEX Hutnícky materiál s.r.o.
Mikovíniho 2/A, Trnava
Dátum: 20.03.2017
Poznámka:
SELZ, s.r.o.
Beniakovce 66, Beniakovce
Dátum: 27.03.2017
Poznámka:
Fiľko Martin
Remetské Hámre 85, Remetské Hámre
Dátum: 05.04.2017
Poznámka:
EBA, s.r.o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 06.04.2017
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0009/2017/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0160/2017/E [PDF]
Čech Peter - STRATUS
Útulná 2056/11, Rožňava
Dátum: 21.04.2017
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0011/2017/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0021/2016/E-OZ [PDF]
Čech Peter - STRATUS
Útulná 2056/11, Rožňava
Dátum: 21.04.2017
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0010/2017/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0020/2016/E-OZ [PDF]
Ing. Jozef Krchnávek - EURO NOVA d.s.
Sklárska 10, Nemšová
Dátum: 25.04.2017
Poznámka:
ViOn - ENERGO, s.r.o.
Továrenská 64, Zlaté Moravce
Dátum: 25.04.2017
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0013/2017/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1274/2014/E-OZ [PDF]
STEEL-MAX, s.r.o.
Račianska 155, Bratislava
Dátum: 26.04.2017
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0002/2017/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0237/2014/E-OZ [PDF]
Strojárenský vývoj s.r.o.
Brigádnická 1022/38, Bratislava - Devín
Dátum: 05.05.2017
Poznámka:
Lehotský Vladimír
Na Pastierskych 128, Važec
Dátum: 12.05.2017
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0015/2017/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1563/2014/E-OZ [PDF]
DANEX, s.r.o.
Dr. Schaefflera 2, Skalica
Dátum: 22.05.2017
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 26.05.2017
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia FCA.
Zavedenie dlhodobých prenosových práv na hranici ponukovej oblasti CZ/SK (LTTR - long-term transmission rights, čl. 30 FCA).
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 14.06.2017
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia CACM.
Metodika spoločného sieťového modelu (CGM - common grid model, čl. 17 CACM).
VIKTOR s. r. o.
Kremnická 26, Bratislava
Dátum: 16.06.2017
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0018/2017/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0045/2014/E-OZ [PDF]