KMF SLOVAKIA, s. r. o.
Jasovská 3183/39, Bratislava - mestská časť Petržalka
Dátum: 09.02.2023
Poznámka:
COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo
Svätotrojičné námestie 22, Krupina
Dátum: 30.06.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0141/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1442/2014/E-OZ [PDF]
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18/7555, Piešťany
Dátum: 09.02.2023
Poznámka:
RA, spol. s.r.o.
Vyšehradská 13, Bratislava - mestská časť Petržalka
Dátum: 28.06.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0140/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0134/2014/E-OZ [PDF]
ACROPOLIS SLOVAKIA, s.r.o.
Rastislavova 12, Nitra
Dátum: 09.02.2023
Poznámka:
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Južné nábrežie 13, Košice
Dátum: 21.06.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0139/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0001/2019/E-PP [PDF]
JURAN energy, s.r.o.
Ďurďové 69, Ďurďové
Dátum: 20.06.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0138/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0049/2023/E-OZ (PDF)
ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o.
Technická 7, Bratislava
Dátum: 31.01.2023
Poznámka:
Maťaš Juraj
Šandal 99, Šandal
Dátum: 20.06.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0137/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0030/2018/E-OZ (PDF)
ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o.
Technická 7, Bratislava
Dátum: 31.01.2023
Poznámka:
GPV Slovakia (Nova) s. r. o.
Trenčianska 19, Nová Dubnica
Dátum: 16.06.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0136/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0053/2014/E-PP (PDF)
BPS Čečejovce, družstvo
Paňovská 7/530, Čečejovce
Dátum: 31.01.2023
Poznámka:
Ing. Milan Mikušiak - MANAGER, s. r. o.
Žiar 75, Žiar
Dátum: 14.06.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0135/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1532/2014/E-OZ (PDF)
ISTROCENTRUM s. r. o.
Mlynské nivy 16, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 31.01.2023
Poznámka:
Karpinský Daniel, Ing.
Stará Kremnička 251, Stará Kremnička
Dátum: 12.06.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0134/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1812/2014/E-OZ (PDF)
EP GROUP s.r.o.
Hlinícka 14, Myjava
Dátum: 31.01.2023
Poznámka:
Porubän Július, Ing.
Liptovská Kokava 171, Liptovská Kokava
Dátum: 26.05.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0133/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1443/2014/E-OZ [PDF]
EP GROUP s.r.o.
Hlinícka 14, Myjava
Dátum: 31.01.2023
Poznámka:
Ďurovič Miloš
Kozárovce 375, Kozárovce
Dátum: 29.05.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0132/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0206/2014/E-OZ (PDF)
CHEMES, a.s. Humenné
Chemlonská 1, Humenné
Dátum: 31.01.2023
Poznámka: