MH Teplárenský holding, a.s.
Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 21.09.2022
Poznámka: Ruší rozhodnutie č. 0071/2022/E-KV z 09. 08. 2021 v znení rozhodnutia č. 0069/2021/E-KV z 10. 03. 2021
Buzitka obnoviteľné zdroje a. s.
Zvolenská 22, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 25.07.2022
Poznámka:
Hrivňák Milan, Ing
Duklianska 1434, Bardejov
Dátum: 08.11.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0039/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 2157/2014/E-OZ [PDF]
Kamenický Tomáš
Sosnova 4543/3, Zvolen
Dátum: 25.06.2019
Poznámka:
Horváth Jozef - obchodné služby
Novozámocká 36, Nitra
Dátum: 14.05.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0039/2017/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1257/2014/E-OZ [PDF]
MH Teplárenský holding, a.s.
Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 21.09.2022
Poznámka: Ruší rozhodnutie č. 0032/2017/E-KV z 22. 12. 2016 v znení rozhodnutia č. 0075/2022/E-KV z 08. 09. 2021.
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 29.06.2022
Poznámka:
Dufala Štefan, Ing.
Záhradná 40, Bardejov
Dátum: 11.10.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0038/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1652/2014/E-OZ (PDF)
Vančo Otto, MUDr.
Hrádza 506/58, Nová Baňa
Dátum: 20.05.2019
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0038/2018/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1079/2014/E-OZ [PDF]
Horváth Jozef - obchodné služby
Novozámocká 36, Nitra
Dátum: 10.05.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0038/2017/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1259/2014/E-OZ [PDF]
MH Teplárenský holding, a.s.
Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 21.09.2022
Poznámka: Ruší rozhodnutie č. 0083/2017/E-KV z 20. 01. 2017 v znení rozhodnutia č. 0098/2022/E-KV z 16. 09. 2021.
Slezák Rudolf
Poľná 2, Stupava
Dátum: 08.09.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0037/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0492/2014/E-OZ (PDF)
Stredoslovenská energetika Holding, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 19.02.2019
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0037/2018/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0219/2017/E [PDF]
DODO - AUTO, s.r.o.
Nedožerského 148, Nedožery - Brezany
Dátum: 16.04.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0037/2017/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1394/2014/E-OZ [PDF]
MH Teplárenský holding, a.s.
Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 21.09.2022
Poznámka: Ruší rozhodnutie č. 0747/2014/E-OZ z 22. 10. 2013.
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 28.06.2022
Poznámka:
L-INDUSTRY Park s. r. o.
Hattalova 12/C, Bratislava
Dátum: 18.08.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0036/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0563/2014/E-OZ [PDF]
HANDLOVSKÁ ENERGETIKA, s.r.o.
Štrajková 1, Handlová
Dátum: 20.12.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0036/2018/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0124/2017/E-OZ [PDF]
LOVA spol. s r.o.
Biskupická 19, Bratislava - Podunajské Biskupice
Dátum: 11.04.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0036/2017/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1616/2014/E-OZ [PDF]
MH Teplárenský holding, a.s.
Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 21.09.2022
Poznámka: Ruší rozhodnutie č. 0071/2021/E-KV z 10. 03. 2021 v znení rozhodnutia č. 0077/2017/E-KV z 16. 01. 2017.