Slovenské elektrárne, a.s.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 23.10.2019
Poznámka:
Slovenské elektrárne, a.s.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 16.09.2019
Poznámka:
Slovenské elektrárne, a.s.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 11.11.2016
Poznámka:
Slovenské elektrárne, a.s.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 30.12.2022
Poznámka:
Slovenské elektrárne, a.s.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 30.12.2022
Poznámka:
Slovenské elektrárne, a.s.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 15.02.2023
Poznámka:
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 10.11.2023
Poznámka:
SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o.
Cukrovarská 726, Sereď
Dátum: 11.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0023/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0020/2013/E-PP [PDF]
SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o.
Cukrovarská 726, Sereď
Dátum: 24.01.2023
Poznámka:
Slovenská plavba a prístavy a.s.
Horárska 12, Bratislava
Dátum: 18.01.2023
Poznámka:
Slovenská plavba a prístavy a.s.
Horárska 12, Bratislava
Dátum: 17.08.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0167/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0012/2013/E-PP [PDF]
Slovenská energetika, a.s.
Bytčianska 371/121, Žilina
Dátum: 21.03.2018
Poznámka:
Slovenská energetika, a.s.
Bytčianska 371/121, Žilina
Dátum: 30.01.2023
Poznámka:
Slovenská energetika, a.s.
Bytčianska 371/121, Žilina
Dátum: 24.01.2023
Poznámka:
Slovenská energetika, a.s.
Bytčianska 371/121, Žilina
Dátum: 17.08.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0163/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0010/2014/E-PP [PDF]
SLOVENSKÁ ENERGETICKÁ A OBCHODNÁ s.r.o.
Šebastovská 2, Prešov
Dátum: 18.01.2023
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 08.06.2021
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 29.01.2021
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 22.01.2021
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 29.03.2021
Poznámka: