Solar expert, s.r.o.
Rožňavská 24, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 31.10.2023
Poznámka:
Solar expert, s.r.o.
Rožňavská 24, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 26.10.2023
Poznámka:
Sochová Daša, Ing.
Nanterská 1681/10, Žilina
Dátum: 31.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0078/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0002/2015/E-OZ (PDF)
Snopková Oľga
Tematínska 3, Nové Mesto nad Váhom
Dátum: 13.03.2020
Poznámka:
Snopková Mária
A. Kubinu 7, Trnava
Dátum: 24.05.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0043/2017/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 2363/2014/E-OZ [PDF]
Snina Energy, s. r. o.
Strojárska 4455/89A, Snina
Dátum: 09.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0015/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0046/2013/E-PP [PDF]
Snina Energy, s. r. o.
Strojárska 4455/89A, Snina
Dátum: 26.01.2023
Poznámka:
Šmýkalová Dana
Rakovice 122, Rakovice
Dátum: 06.03.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0102/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1020/2014/E-OZ (PDF)
SLZ NOVA a.s.
Hlavná 133, Hnúšťa
Dátum: 20.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0041/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0003/2022/E-PP [PDF]
SLZ NOVA a.s.
Hlavná 133, Hnúšťa
Dátum: 30.01.2023
Poznámka:
SLUŽBYT, s.r.o.
Karpatská 56, Svidník
Dátum: 09.01.2019
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0001/2019/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0002/2017/E-KV [PDF]
SLUŽBYT, s.r.o.
Karpatská 56, Svidník
Dátum: 05.12.2018
Poznámka:
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Dátum: 05.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0001/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0023/2015/E-PP [PDF]
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Dátum: 12.01.2023
Poznámka:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Dátum: 15.03.2023
Poznámka:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Dátum: 10.11.2023
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0198/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0198/2023/E-ZR
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Dátum: 18.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0198/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0004/2023/E-MR (PDF)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Dátum: 22.12.2023
Poznámka:
Slovenské elektrárne, a.s.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 23.10.2019
Poznámka:
Slovenské elektrárne, a.s.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 16.09.2019
Poznámka: