Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 06.07.2021
Poznámka:
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 05.01.2021
Poznámka:
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 18.11.2020
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 03.01.2019
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia RfG.
Všeobecné platné požiadavky, plán nastavenia frekvenčného odľahčenia (čl. 7).
K tomuto rozhodnutiu bola vydaná oprava zo dňa 08.01.2019.Toto rozhodnutie ruší rozhodnutie číslo 0016/2018/E-EU.
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 10.04.2019
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia DCC.
Všeobecné platné požiadavky, frekvenčný vypínací plán (čl. 6).
Príloha k rozhodnutiu číslo 0017/2019/E-EU
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 05.11.2018
Poznámka:
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 02.12.2019
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 23.11.2022
Poznámka:
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 30.12.2022
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 19.12.2023
Poznámka:
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 22.12.2023
Poznámka:
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 25.01.2024
Poznámka:
STELMO a.s. Košice
Smaragdová 1, Košice
Dátum: 26.01.2023
Poznámka:
STELMO a.s. Košice
Smaragdová 1, Košice
Dátum: 02.03.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0100/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0045/2013/E-PP (PDF)
STEFE Banská Bystrica, a.s.
Zvolenská cesta 1, Banská Bystrica
Dátum: 24.01.2020
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0002/2020/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0027/2017/E-KV [PDF]
STEEL-MAX, s.r.o.
Račianska 155, Bratislava
Dátum: 26.04.2017
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0002/2017/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0237/2014/E-OZ [PDF]
STAVOIMPEX Holíč, spol. s r. o.
Nám. Mieru 20, Holíč
Dátum: 28.12.2020
Poznámka: Toto rozhodnutie ruší rozhodnutie číslo 0486/2017/E
STACHEMA Bratislava a.s.
Rovinka 411, Rovinka
Dátum: 28.12.2020
Poznámka: Toto rozhodnutie ruší rozhodnutie číslo 2165/2014/E-OZ
SQUAD ONE s.r.o.
Nová 425/43, Žilina
Dátum: 14.06.2018
Poznámka:
SPV100, s. r. o.
Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš
Dátum: 09.02.2023
Poznámka: